• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji Županije

2021.
Siječanj
14

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UMIROVLJENIKE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg referenta za zdravstvenu zaštitu u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije, izdvojeno mjesto rada Grubišno Polje poziva na testiranje kandidate koji su podnijeli prijave na oglas za prijam u službu višeg referenta za zdravstvenu zaštitu u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije, izdvojeno mjesto rada Grubišno Polje, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa

za dan 21. siječnja (četvrtak) 2021. godine u 09,00 sati
u maloj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije,
dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar (II. kat)


Na testiranje za prijam u službu višeg referenta za zdravstvenu zaštitu u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije  pozivaju se kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz oglasa.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će obaviješteni na mail adresu koju su naveli u dokumentaciji, a koju su predali uz prijavu na oglas, a kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će pismeno obaviješteni na kućnu adresu sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka.

  Dokumenti za download