• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
 

Javni pozivi i natječaji Županije

2020.
Kolovoz
18

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA - VODITELJA PROJEKTA U UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


KLASA: 112-03/20-01/3
URBROJ: 2103/1-05-20-8
Bjelovar, 18. kolovoza 2020.

  Dokumenti za download