• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Najave i priopćenja

2019.
Prosinac
5

11. sjednica Odbora za financije i proračun Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije

09. prosinca (ponedjeljak) 2019. godine u 12,00 sati u u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije

Dnevni red:


1. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Bjelovarskobilogorske županije za 2019. godinu u:
a) zdravstvu;
b) socijalnoj zaštiti;
c) športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi;
d) kulturi;
e) školstvu;
2. Utvrđivanje Prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;
3. Utvrđivanje Prijedloga Programa javnih potreba Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu u:
a) zdravstvu;
b) socijalnoj zaštiti;
c) športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi;
d) kulturi;
e) školstvu;
f) djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja;
4. Utvrđivanje:
a) Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu, projekcije za 2021. i 2022. godinu;
b) Odluke o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu;
c) Odluka o raspodjeli poslovnog rezultata Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
5. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimir Nazor Daruvar za izdavanje bjanko zadužnice ukupnog iznosa do 2.200.00,00 kuna;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje dodatka ugovora o dugoročnom kreditu Bjelovarsko-bilogorske županije za dvoranu Velika Pisanica;
7. Donošenje Odluke o predfinanciranju projekata energetske obnove Osnovne škole Garešnica;
8. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o povratu viška prihoda uplaćenih u proračun Bjelovarsko- bilogorske županije, Daruvarskim toplicama, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju;
9. Razno.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve Najave i priopćenja