• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Najave i priopćenja

2020.
Siječanj
13

ODLUKA o određivanju uredovnih dana za Matične urede u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji


Ovom Odlukom uređuju se uredovni dani u Matičnim uredima na području Bjelovarsko-bilogorske županije:

1. Za Matični ured Rovišće određuju se uredovni dani : utorak i petak u vremenu od 7,00-15,00 sati.
2. Za Matični ured Veliko Trojstvo određuje se uredovni dan: četvrtak u vremenu od 7,00-15,00 sati.
3. Za Matični ured Nova Rača određuje se uredovni dan:četvrtak u vremeneu od 7,00-15,00 sati.
4. Za Matični ured Đulovac određuje se uredovni dan:četvrtak u vremenu od 7,00-15,00 sati.
5. Za Matični ured Čazma određuju se uredovni dani:ponedjeljak, utorak, srijeda i petak u vremenu od 7,00-15,00 sati.
6. Za Matični ured Veliki Grđevac određujse se uredovni dan:četvrtak u vremenu od 7,00-15,00 sati.
7. Za Matični ured Ivanska određuje se uredovni dan:ponedjeljak u vremenu od 7,00-15,00 sati.
8. Za Matični ured Grubišno Polje određuju se uredovni dani:ponedjeljak, utorak, srijeda i petak u vremenu od 7,00-15,00 sati.
9. Za Matični ured Garešnica određuju se uredovni dani:utorak, srijeda i petak u vremenu od 7,00-15,00 sati.

U Matičnom uredu u sjedištu Bjelovarsko-bilogorske županije i lokacijama koje nisu navedene u članku 1. ove Odluke poslovi će se obavljati svaki radni dan u vremenu od 7,00 – 15,00 sati.

 

  Dokumenti za download
Dodano: 05. 03. 2021.
   Povratak na sve Najave i priopćenja