• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti

2016.
Svibanj
12

JAVNI POZIV za kupnju dionica društva Ceste d.d. Bjelovar


Postupak provedbe prodaje dionica provesti će se putem Javnog poziva za iskazivanje interesa, u dva kruga.
Nakon što Bjelovarsko-bilogorska županija, u prvom krugu, prikupi pisma namjere za kupnju dionica Ceste d.d. samo ponuditelji koji su u roku dostavili pismo namjere biti će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda u drugom krugu.

II.A  Rok za podnošenje Pisma namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica Ceste d.d. teče od 12. svibnja do 19. svibnja 2016. godine do 12,00 sati.
Pisma namjere mogu se dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom ili predati osobno s naznakom „Pismo namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica Ceste d.d. Bjelovar“ na adresu:


Bjelovarsko-bilogorska županija
Dr. Ante Starčevića 8
43 000 Bjelovar

 

II.B  Svim ponuditeljima  koji iskažu interes za kupnju dionica u prvom krugu uputiti će se poziv na dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva.
Rok za dostavu obvezujućih ponuda teče od 25. svibnja do 08. lipnja 2016. godine do 12,00 sati.
Ponude se mogu dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom ili predati osobno s naznakom „NE OTVARATI – PONUDA ZA KUPNJU DUGOTRAJNE FINANCIJSKE IMOVINE”“ na adresu:


Bjelovarsko-bilogorska županija
Dr. Ante Starčevića 8
43 000 Bjelovar

  Dokumenti za download