• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti

2021.
Veljača
8

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Bjelovarsko-bilogorske županije


KLASA: 300-01/21-01/7
URBROJ: 2103/1-04-21-1
Bjelovar, 8. veljače 2021.

  Dokumenti za download
Dodano: 08. 02. 2021.
Dodano: 08. 02. 2021.