• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

Javni pozivi i natječaji - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

2019.
Srpanj
2

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERNETA ZA POSLOVE GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA U UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROMET, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, ...

Natječaji za prijam u službu
Saznajte više »
2019.
Lipanj
19

Javni natječaj za prijam u službu

• savjetnika za poslove graditeljstva i prostornog uređenja, Odsjek Daruvar ...

Natječaji za prijam u službu
Saznajte više »
2019.
Travanj
8

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA GRAD GRUBIŠNO POLJE, HR-43290 GRUBIŠNO POLJE, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1

Javni pozivi
Saznajte više »
2019.
Veljača
14

Građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - građenje niskonaponske mreže (MRNN iz TS / kV Grginac 2, NN izlaz Grginac)

Akt u predmetu: Javni poziv KLASA: UP/I-361-03/19-01/000035, URBROJ: 2103/01-09-19-0007 Početak oglašavanja: 14.02.2019. ...

Javni pozivi
Saznajte više »
2019.
Veljača
4

Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - građenje distributivnog vodovoda u naselju Stanići

Akt u predmetu: Javni poziv KLASA: UP/I-361-03/18-01/000227, URBROJ: 2103/01-09-19-0007 ...

Javni pozivi
Saznajte više »
2018.
Studeni
15

Javni poziv za uvid u spis predmeta, ZDENKA KOVAČ, HR-43500 DARUVAR, P. SVAČIĆA 47

I. Poziva se stranka u postupku (vlasnik i i nositelji drugih stvarnih prava na nekretnini k.č.br. 1727, k.o. Daruvar, a koja neposredno graniči s ...

Javni pozivi
Saznajte više »
2018.
Studeni
15

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Javni uvid u Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije traje od 26. studenog  do  10. prosinca 2018. ...

Javni pozivi
Saznajte više »
2018.
Kolovoz
14

Javni poziv za uvid u spis predmeta MARIJA JELENIĆ, HR-43274 SEVERIN, SEVERIN 71A, ANTUN JELENIĆ, HR-43274 SEVERIN, SEVERIN 71A

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja)  - ...

Javni pozivi
Saznajte više »
2018.
Kolovoz
9

Javni poziv za uvid u spis predmeta

I. Pozivaju se stranke u postupku (vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na k.č.br. 344/2, k.o. Kapela - stranke čije je nepoznato boravište ...

Javni pozivi
Saznajte više »
2018.
Kolovoz
6

Javni poziv za uvid u spis predmeta KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., HR-43240 Čazma, Sv. Andrije 14

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, ...

Javni pozivi
Saznajte više »
 < 1 2 3 4 >