• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

2019.
Lipanj
19

Javni natječaj za prijam u službu


• savjetnika za poslove graditeljstva i prostornog uređenja, Odsjek Daruvar

                  - 1 izvršitelj/ica
                  - na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca  

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili druge odgovarajuće struke,
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.


• višeg referenta za poslove graditeljstva i prostornog uređenja, Odsjek Bjelovar

                  - 1 izvršitelj/ica
                  - na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca  

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske, arhitektonske ili pravne struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.

  Dokumenti za download
Dodano: 19. 06. 2019.
Dodano: 19. 06. 2019.