• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

2019.
Listopad
2

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na vrijeme u trajanju 12 mjeseci, u Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, Odsjek Grubišno Polje


- Vježbenik/ca
  - 1 izvršitelj/ica
  - na određeno vrijeme radi osposobljavanja za poslove administrativnog referenta

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema ekonomskog ili upravnog smjera

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba osposobljava.

  Dokumenti za download
Dodano: 02. 10. 2019.
Dodano: 02. 10. 2019.