• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za poljoprivredu

2015.
Veljača
20

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2015. godini


1. Korisnici kredita:

Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke osobe sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Korisnici kreditiranja mogu biti pravne osobe koje su registrirane za trgovinu i distribuciju poljoprivrednog repromaterijala sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali isključivo za snabdijevanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom za proljetnu sjetvu.

2. Namjena i uvjeti kreditiranja:

Namjena kredita je kreditiranje proljetne sjetve u 2015. godini.
Uvjeti kreditiranja su sljedeći:
a) kreditirati će se sjetva kukuruza, stočnog ječma, zobi, soje i šećerne repe,
b) najmanji iznos kreditiranja je 5.000,00 kn,
c) najveći iznos kreditiranja je 1.000.000,00 kn,
d) Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira 2,8% postotnih poena od ukupne kamate,
e) način isplate je temeljem dostavljenih predračuna,
f) rok povrata kredita je jednokratno nakon isteka roka od 10 (deset) mjeseci.

3. Zaključivanje ugovora o kreditu:

Korisnik kredita zaključuje ugovor s Poslovnom bankom.

4. Način i rokovi podnošenja zahtjeva:

Fizičke osobe podnose Zahtjev za odobrenje kredita u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, te u sjedištima općina i gradova Bjelovarsko-bilogorske županije. Uz zahtjev fizičke osobe prilažu kopiju Iskaznice poljoprivrednog gospodarstva ili Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Pravne osobe podnose Zahtjev za odobrenje kredita u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije uz sljedeću dokumentaciju:
1. Popis poljoprivrednih proizvođača s brojevima ugovora,
2. Rješenje Trgovačkog suda o registraciji,
3. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
Obrazac zahtjeva može se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije i na web stranici Bjelovarsko-bilogorske županije www.bbz.hr.
Javni poziv je otvoren do 15. svibnja 2015. godine.

5. Prelazne i završne odredbe:

Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, a za korištenje kredita dostaviti izvorne dokumente.
U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja sredstava i prilaganja neistinite dokumentacije Banka će tražiti povrat cjelokupnog odobrenog iznosa kredita, sa sporednim potraživanjima i zateznim kamatama.


KLASA: 320-01/15-01/1
URBROJ: 2103-09-15-26
Bjelovar, 23. veljače 2015.

    
           ŽUPAN

Damir Bajs, dipl. iur.

  Dokumenti za download