• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
 

Javni pozivi i natječaji - UO za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj

2015.
Travanj
2

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje stočarske proizvodnje na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini


1. Korisnici kredita:
Korisnici kredita mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Bjelovarsko-bilogorske županije, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

2. Namjene kreditiranja:
Stočarska proizvodnja:
- nabava rasplodnih junica iz domaćeg uzgoja,
- nabava grla za tov junadi iz domaćeg uzgoja,
- nabava grla za tov svinja.
Minimalni pojedinačni iznos kredita koji se može odobriti iznosi 36.000,00 kuna, a maksimalni 250.000,00 kuna.
Za nabavu rasplodnih junica maksimalni iznos kredita po grlu iznosi 12.000,00 kuna, za nabavu grla za tov junadi 4.000,00 kn po grlu, a za nabavu grla za tov svinja 400,00 kn po grlu.

3. Rokovi otplate kredita:
- za nabavu rasplodnih junica – 4 godine,
- za nabavu grla za tov junadi – 15 mjeseci,
- za nabavu grla za tov svinja – 6 mjeseci.

4. Razdoblje počeka kredita:
- za nabavu rasplodnih junica – do 1 godine,
- za nabavu grla za tov junadi i svinja - jednokratni povrat kredita nakon isteka navedenog roka njegova trajanja.
Razdoblje počeka uključeno je u rok otplate kredita. Za vrijeme počeka plaća se redovna kamata.

5. Kamatna stopa:
Kamatna stopa se utvrđuje u visini od 6,3% godišnje, od čega će Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionirati 1,8 postotna poena, godišnje, fiksno od ugovorene kamatne stope, te će kamatna stopa za korisnike iznositi 4,5 postotna poena, godišnje, fiksno od ugovorene kamatne stope.

6. Način korištenja kredita:
Kredit se koristi preko poslovnih banaka, temeljem pozitivnog Mišljenja o odobrenju kredita koje donosi župan Bjelovarsko-bilogorske županije na prijedlog Povjerenstva za razvoja sela i seoskog prostora. Konačnu odluku o odobrenju/neodobrenju i iznosu kredita donosi poslovna banka uz ispunjavanje ostalih uvjeta poslovne banke.

7. Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za kredit:
Preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

8. Način podnošenja zahtjeva:
Zahtjev za odobrenje kredita podnosi se na obrascu s pripadajućom dokumentacijom Povjerenstvu za provedbu mjera razvoja sela i seoskog prostora u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, soba broj 45, I kat.

9. Prijelazne i završne odredbe:
Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, a za korištenje kredita dostavljati izvorne dokumente. Kontrolu namjenskog trošenja sredstava kredita provodi Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša i poslovna banka.

10. Trajanje javnog poziva:
Javni poziv je otvoren do 13. studenoga 2015. godine.

11. Informacije:
Obrasci Zahtjeva za odobrenje kredita i detaljnije informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije na tel. 221-921.

  Dokumenti za download