• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

2020.
Prosinac
1

OGLAS za prijam u službu referenta za uredsko poslovanje


- 1 izvršitelj/ica
- na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad od dva mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
-  punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravno-birotehničke, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
- jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen stručni ispit za djelatnika u pismohrani,
- položen državni stručni ispit.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, kao ni položen stručni ispit za djelatnika u pismohrani, a koje će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom. Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže šest mjeseci i može se produžiti za još šest mjeseci. U službu ne može biti primljen kandidat/kinja za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

  Dokumenti za download
Dodano: 01. 12. 2020.
Dodano: 01. 12. 2020.