• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - Stručna služba za županijske poslove

2016.
Siječanj
4

Pretplata na „Županijski glasnik“ za 2016. godinu


Izvješćujem Vas da se možete pretplatiti na „Županijski glasnik“ za 2016. godinu, kako biste bili upoznati sa svim propisima koje donosi Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, te župan, a posebno sa propisima koji se odnose na Vaše poslovanje. Cijena pretplate za 2016. godinu iznosi 450,00 kuna.

Uz to Vas izvješćujemo da se u „Županijskom glasniku“ mogu objavljivati Vaši:

- opći akti poduzeća i javnih ustanova po cijeni 100,00 kuna po stranici;
- akti predstavničkih i izvršnih tijela općina na području Županije po cijeni 70,00 kuna po stranici.

Molimo Vas da nas pismeno izvijestite, a najkasnije do 19. veljače 2016. godine, želite li biti pretplatnik, te za koliko primjeraka se želite pretplatiti, kako bismo Vam mogli dostaviti izlazne fakture.
Ukoliko ne želite više biti pretplatnik, također nas izvijestite o tome pismeno, jer u protivnom ćemo Vas brisati iz našeg adresara pretplatnika.
Sve potrebite informacije možete dobiti u Stručnoj službi za poslove Županijske skupštine i opće poslove Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8, ili na telefon 221-906.

  Dokumenti za download