• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike

2019.
Prosinac
18

Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za zdravstvo


- 1 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
-  punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.


Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist društvene struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.


Uvjet magistra/ice, odnosno stručnog specijaliste/ice, na temelju članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 74/10) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom. U službu ne može biti primljen kandidat/kinja za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

  Dokumenti za download
Dodano: 18. 12. 2019.
Dodano: 18. 12. 2019.