• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

BBŽ Akti Župana

RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, ...

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i ...

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Kabineta župana

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj ...

PLAN NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

Na temelju članka 20. i članka 7. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14. – Odluka Ustavnog suda RH) i članka ...

PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2015. godinu

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 10/13- Pročišćeni tekst), a u svezi članka 93. Zakona o ...

RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Bjelovarsko-bilogorske županije u radno tijelo Hidroregulacije d.d. Bjelovar

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 10/13 – Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske ...

ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja na Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 10/13 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske ...

PLAN PRIJMA u službu u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini. ...

 < 1 2 3 4 >  Zadnji