• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

BBŽ Akti Župana

PLAN klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije

Planom klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja Upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake po sadržaju akata Upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije, te vrijeme čuvanja upravnih i neupravnih predmeta kao arhivskog gradiva.
  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana