• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

BBŽ Akti Župana

PRAVILNIK o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 30. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 74/10), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 10/13 – Pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi PRAVILNIK o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnji red Službe za unutarnju reviziju (u daljnjem tekstu: Služba) i to:
- osnovni podaci o radnim mjestima,
- opisi poslova radnih mjesta,
- opisi razina standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja,
- potreban broj službenika i namještenika,
- upravljanje Službom,
- uvjeti za prijam u službu i raspored,
- odgovornost za obavljanje poslova.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana