• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Pravne osobe

Ustanove zdravstvene zaštite


DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Adresa: Josipa Jelačića 13 c, Bjelovar
Ravnateljica: Ljubica Čaić, dipl. iur.
Telefon: 043/225-802
Fax: 043/225-820
E-mail: uprava@dom-zdravlja-bbz.hr

Ispostava Bjelovar
Adresa: J. Jelačića 13 c , Bjelovar
Voditeljica: Ljubica Čaić, dipl. iur.
Telefon: 043/225-802 i 043/225-821
Fax: 043/225-820
E-mail: uprava@dom-zdravlja-bbz.hr

Ispostava Čazma
Adresa: Ulica kralja Tomislava 16, Čazma
Koordinatorica: Olga Donatov  - Volf
Telefon/Fax: 043/771-170

Ispostava Daruvar
Adresa: Petra Preradovića bb, Daruvar
Voditeljica: Jasminka Purić, dipl. iur.
Telefon: 043/331-777
Fax: 043/331-135

Ispostava Garešnica
Adresa: Vladimira Nazora 18, Garešnica
Voditeljica: Jasminka Purić, dipl. iur.
Koordinatorica: Renata Gerstner, viši fizioterapeut i med. sestra
Telefon: 043/531-337
Fax: 043/531-437

Ispostava Grubišno Polje
Adresa: Ulica braće Radića 1, Grubišno Polje
Voditelj: Jasminka Purić, dipl. iur.
Koordinatorica: Danica Bijelić, prvostupnica sestrinstva
Telefon: 043/485-054
Fax: 043/485-053

BOLNICE

Opća bolnica Bjelovar
Adresa: A. Mihanovića 8, Bjelovar
Ravnatelj: Ali Allouch, dr. med. spec. kirurg. subspec. traumatologije i ortopecije
Telefon: 043/279-247
Fax: 043/279-333
e-mail: ravnateljstvo@obbj.hr

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju “Daruvarske toplice”
Adresa: Julijev park 1, Daruvar

v.d. ravnateljica Stojanka Lukačin, dr. med. spec. FMR
Telefon/Fax: 043/623-000
e-mail: ravnatelj@daruvarske-toplice.hr


ZDRAVSTVENI ZAVODI

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije
Adresa: Matice hrvatske 15, Bjelovar
Ravnateljica: Nina Renić, dipl. iur.
Telefon: 043/247-201.
Fax: 043/247-204
e-mail: uprava@zzjz-bjelovar.hr

Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije
Adresa: Josipa Jelačića 13c, Bjelovar

v.d. ravnateljica: mr.sc. Zlata Ileković Pejić, dr.med.spec.
Telefon: 043/225-830
Fax: 043/225-831
e-mail: hzhmbj@gmail.com


LJEKARNA BJELOVAR
Adresa: Ulica Petra Preradovića 4
Ravnateljica: Katarina Fehir Šola, mag. farmacije
e-mail: ljekarna.bjelovar@gmail.com

        1.     Ulica B. Papandopula u Bjelovaru – Ljekarna 3.
        2.     Trg S. Radića bb u Novoj Rači – Ljekarna Nova Rača.
        3.     Ulica P. Preradovića 4 u Bjelovaru – Ljekarna 1.
        4.     Šenoina ulica 12 u Bjelovaru – Ljekarna 2.

   Povratak na popis ustanova BBŽ