• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama


Poslove službenika za informiranje Bjelovarsko-bilogorske županije obavlja diplomirani novinar, Romana Pavlović (telefon, 043/221-924, e-mail, romana.pavlovic@bbz.hr), pomoćnica pročelnice Kabineta župana.


Kako ostvariti pravo na pristup informacijama?

- podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja.

Usmeni zahtjev podnosi se osobno u službenim prostorijama Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru, dr. Ante Starčevića 8, kod pomoćnice pročelnice Kabineta župana.

Pismeni zahtjev sa sadržajem propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama podnosi se putem pošte na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija, dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar – pomoćnica pročelnice Kabineta župana.

Pomoćnica pročelnice Kabineta župana po sastavljenom zapisniku ili službenoj zabilješci odobrava i omogućava ovlašteniku pristup informaciji po mogućnosti odmah, a najkasnije u roku od 15 dana.

  Dokumenti za download
Dodano: 28. 01. 2021.
Dodano: 28. 01. 2020.
Dodano: 18. 02. 2019.
Dodano: 29. 05. 2019.
Dodano: 29. 05. 2019.
Dodano: 25. 01. 2016.
Dodano: 31. 10. 2014.
   Povratak na Kabinet Župana