• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Projekti - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja.

Ciljane skupine projekta su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom,žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Ukratko o projektu


NAZIV PROJEKTA: Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije
KORISNIK: Bjelovarsko-bilogorska županija
UPRAVLJAČKO TIJELO (UT): Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2 (PT2): Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA / PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 10.323.330,50 kuna
INTENZITET BESPOVRATNE POTPORE: 96,7777857%
BESPOVRATNA SREDSTVA: 9.990.690,67 kuna
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 8.492.087,07 kuna (85%)
SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA RH: 1.498.603,60 kuna (15%)
SREDSTVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE: 332.639,83 kune
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 30 mjeseci, od ožujka 2018. do rujna 2020. godine

Više informacija na linku: http://www.zazene-bbz.eu/

   Povratak na sve projekte