• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

10. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-05/15-01/2

URBROJ: 2103/1-01-15-1

Bjelovar, 10. lipnja 2015.

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

                  

 

                   Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst),

sazivam

10. sjednicu Županijske skupštine

Bjelovarsko-bilogorske županije

za dan 17. lipnja 2015. godine (srijeda) u 10,00 sati

 

                   Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)

                   Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

 

                   - HDZ, Hrvatska konzervativna stranka i BUZ u velikoj vijećnici,

                   - SDP i SU u uredu pročelnice Stručne službe za poslove

                      Županijske skupštine i opće poslove,

                   - HNS u uredu zamjenika župana,

                   - HSU i Klub nezavisnih vijećnika u uredu zamjenice župana,

                   - HSLS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno),

                  

 

                   Za sjednicu predlažem sljedeći

 

Dnevni red:

 

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu;
 3. Donošenje Odluke o uvođenju sustava Lokalne riznice Bjelovarsko-bilogorske županije;
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu;
 5. Donošenje Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
 6. Donošenje Odluke o prodaji dionica Ceste d.d. Bjelovar;
 7. Donošenje:

a) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu;

b) Zaključka o prihvaćanju Izvješća ravnatelja Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije o poslovanju u periodu 01.01. do 31.12.2014. godine;

c) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu;

d) Zaključka o prihvaćanju Financijskih pokazatelja poslovanja za mjesec siječanj – prosinac 2014. godine Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju “Daruvarske toplice”;

e) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Ljekarne Bjelovar za 2014. godinu;

 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara Bjelovarsko-bilogorske županije;
 2. Donošenje:

a) Zaključka o prihvaćanju Izvješća Bjelovarskog sajma d.o.o. za 2014. godinu;

b) Odluke o status doznačenih sredstava Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar tijekom 2015. godine;

c) Odluke o davanju suglasnosti Županu Bjelovarsko-bilogorske županije  - predsjedniku Skupštine Bjelovarskog sajma d.o.o. za donošenje Odluke o prodaji k.č.br. 1952/3, izgrađeno zemljište površine 2059 m², dvorište površine 13841 m² i izgrađeno zemljište površine 3226 m², ukupne površine 19126 m² iz zk.ul.br. 1357, k.o. Gudovac;

 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije u 2014. godini;
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2014. godinu za Zaštitnu radionicu Suvenir Arbor Vitae d.o.o.;
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana provođenja Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu i financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije za proračunsku 2015. godinu;
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
 5. Donošenje Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije;
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine;
 7. Donošenje:

a) Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Rovišće na prijenos prava vlasništva sa Osnovne škole Rovišće na Dobrovoljno vatrogasno društvo Predavac;

b) Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi u Đulovcu za prenošenje vlasništva stare zgrade škole u Donjoj Vrijesci na Općinu Đulovac;

c) Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimira Nazora za prodaju nekretnina u vlasništvu škole;

d) Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Mirka Pereša Kapela na prijenos prava vlasništva sa Osnovne škole Mirka Pereša Kapela na Općinu Kapela;

 1. Razno.     

           Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-906.

 

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                             ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

                                                                                                      Marijan Coner, v.r.

  Dokumenti za download
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
Dodano: 10. 06. 2015.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine