• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

11. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-05/15-01/3

URBROJ: 2103/1-01-15-1

Bjelovar, 22. srpnja 2015.

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

                  

                  

                   Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst),

 

sazivam

 

11. sjednicu Županijske skupštine

Bjelovarsko-bilogorske županije

za dan 28. srpnja 2015. godine (utorak) u 10,00 sati

 

 

                   Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)

                   Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

 

                   - HDZ, Hrvatska konzervativna stranka i BUZ u velikoj vijećnici,

                   - SDP i SU u uredu pročelnice Stručne službe za poslove

                      Županijske skupštine i opće poslove,

                   - HNS u uredu zamjenika župana,

                   - HSU i Klub nezavisnih vijećnika u uredu zamjenice župana,

                   - HSLS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno),

                  

                   Za sjednicu predlažem sljedeći

 

Dnevni red:

 

  1. Aktualni sat;
  2. Donošenje Odluke o prihvaćanju JPP projekta “Bjelovarsko-bilogorska županija – škole” i davanju ovlaštenja;
  3. Donošenje Odluke o donošenju I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije;
  4. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa “Pomoć u kući” na području općina Veliko Trojstvo i Veliki Grđevac te gradova Grubišno Polje i Daruvar;
  5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog plana i Plana rada Županijske uprave za ceste za 2015. godinu;
  6. Donošenje Odluke o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2015. godini;
  7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
  8. Razno.     

           Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.

 

           Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda, osim za točku 5. koja će se dostaviti naknadno.

 

 

 

 

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                             ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

                                                                                                      Marijan Coner, v.r.

  Dokumenti za download
Dodano: 22. 07. 2015.
Dodano: 22. 07. 2015.
Dodano: 22. 07. 2015.
Dodano: 22. 07. 2015.
Dodano: 22. 07. 2015.
Dodano: 22. 07. 2015.
Dodano: 22. 07. 2015.
Dodano: 24. 07. 2015.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine