• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

12. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-05/15-01/4

URBROJ: 2103/1-01-15-2

Bjelovar, 21. listopada 2015.

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

                  

                   Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst),

 

sazivam

 

12. sjednicu Županijske skupštine

Bjelovarsko-bilogorske županije

za dan 27. listopada 2015. godine (utorak) u 10,00 sati

 

 

                   Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)

                   Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

 

                   - HDZ, Hrvatska konzervativna stranka i BUZ u velikoj vijećnici,

                   - SDP i SU u uredu pročelnice Stručne službe za poslove

                      Županijske skupštine i opće poslove,

                   - HNS u uredu zamjenika župana,

                   - HSU i Klub nezavisnih vijećnika u uredu zamjenice župana,

                   - HSLS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno),

                  

 

                   Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

Dnevni red:

 

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu u:

a) školstvu;

b) kulturi;

c) športu i rekreaciji;

d) zdravstvu;

e) socijalnoj skrbi.

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
 2. Donošenje Programa javnih potreba Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu u:

a) školstvu;

b) kulturi;

c) športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi;

d) zdravstvu;

e) socijalnoj zaštiti;

 1. Donošenje:

a)  Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu, projekcije za 2017. i 2018. godinu;

b) Odluke o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;

c) Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa  Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu;

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 1. siječnja do  30. lipnja 2015. godine;
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju nezaposlenosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju kolovoz 2014. – kolovoz 2015. godini;
 4. Donošenje Odluke o sufinanciranju prehrane učenika slabijeg imovinskog statusa u osnovnim školama za školsku godinu 2015./16.;
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Centra izvrsnosti za matematiku Bjelovarsko-bilogorske županije u školskoj godini 2014./15.
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa međugeneracijske solidarnosti “Pomoć u kući starijim osobama” i “Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama” Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju siječanj – prosinac 2014. godine;
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu udruga umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu;
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu udruga Bjelovarsko-bilogorske županije iz područja zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog rada te Domovinskog rata i antifašističke borbe za 2014. godinu;
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini;
 10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe “Bjelovar” za 2014. godinu i Financijskog izvještaja poslovanja za 2014. godinu;
 11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu;
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. za 2014. godinu;
 13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu;
 14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika (trgovačkih društava) Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu;
 15. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz županijskog proračuna;
 16. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
 17.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti:

a) Osnovnoj školi Nova Rača na Odluku o prodaji zemljišta u vlasništvu škole;

b) Češkoj osnovnoj školi Josipa Ružičke Končanica na  Odluku o prodaji stanova u vlasništvu škole;

c) Osnovnoj školi Čazma na Odluku za darovanje katastarske čestice Dječjem vrtiću Pčelica  Čazma;

 1. Izbor i imenovanja;
 2. Razno.

 

         

                  

                 Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.

 

 

                 Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda, osim za točku 23. koja će se dostaviti naknadno.

 

 

          

 

 

 

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                             ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

                                                                                                      Marijan Coner, v.r.

  Dokumenti za download
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
Dodano: 21. 10. 2015.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine