• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
6. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije
 
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

6. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije


 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-05/18-01/2

URBROJ: 2103/1-01/18-02

Bjelovar, 18. svibnja 2018.

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

                  

                  

                   Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst, 1/18),

 

sazivam

6. sjednicu Županijske skupštine

Bjelovarsko-bilogorske županije

za dan 25. svibnja 2018. godine (petak) u 10,00 sati

 

                   Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)

                   Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

 

                   - Damir Bajs Nezavisna lista – u velikoj vijećnici,

       - HSU – u uredu zamjenika župana,

                   - SDP u uredu zamjenice župana,

                   - HDZ – u maloj vijećnici,

                   - HSS – u sobi broj 37 (I. kat)

                   - HSLS – u sali za vjenčanja (prizemlje, desno)

                  

                  

                   Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

 Dnevni red:

 

1.         Aktualni sat;

2.         Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata članice Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;

-davanje svečane prisege člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije g. Marina Sabolovića;

3.         Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;

4.         Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije;

5.         Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana i Programa razvoja poduzetničkih zona Bjelovarsko-bilogorske županije do 2021. godine;

6.         Donošenje :

a) Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Opće bolnice Bjelovar zdravstvenom djelatnosti palijative;

b) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Bjelovar u 2017.;

7.         Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom “Suvenir Arbor” i zaštitne radionice “Suvenir Arbor Vitae” d.o.o. u 2017. godini”;

8.         Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja poslovanja ZU Ljekarna Bjelovar 2017.;

9.         Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;

10.       Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;

11.       Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća ravnatelja Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije o poslovanju u periodu 01.01. do 31.12.2017. godine;

12.       Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije u 2017. godini;

13.       Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program za mlade Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2018. – 2020. godine;

14.       Izbor i imenovanja (Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije);

15.       Razno.

 

Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.

 

 

Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda, osim za točku 3. koja će se dostaviti naknadno.

                                                                                                       PREDSJEDNICA

                                                                                             ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

                                                                                         Đurđica Ištef Benšić, dipl. ing. šum.

  Dokumenti za download
Dodano: 18. 05. 2018.
Dodano: 18. 05. 2018.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine