• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
7. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
 
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

7. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/18-01/3
URBROJ: 2103/1-01/18-02
Bjelovar, 12. srpnja 2018.


                               
Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst, 1/18),

sazivam
7. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 17. srpnja 2018. godine (utorak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- Damir Bajs Nezavisna lista – u velikoj vijećnici,
- HSU – u uredu zamjenika župana,
- SDP u uredu zamjenice župana,
- HDZ – u maloj vijećnici,
- HSS – u sobi broj 37 (I. kat)
- HSLS – u sali za vjenčanja (prizemlje, desno)


Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine;

5. Donošenje Odluke o dodjeli subvencija liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorske županije kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija;
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2017. godini;
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma za starije osobe Bjelovar za 2017. godinu;
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Bjelovarsko-bilogorske županije i objedinjenih izvješća jedinica lokalne samouprave za 2017. godinu;
10. Donošenje Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Bjelovarsko-bilogorske županije;
11. Donošenje Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Bjelovarsko-bilogorske županije u poslovne knjige Doma učenika srednjih škola Bjelovar;
12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Zaključak Osnovnoj školi Ivana Viteza Trnskog Nova Rača na ustupanje prava građenja Općini Nova Rača;
13. Izbor i imenovanja.
14. Razno.

Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.
Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda, osim za točke 4.i 13.  koje će se dostaviti naknadno.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
   Đurđica Ištef Benšić, dipl. ing. šum., v.r.
 

  Dokumenti za download
Dodano: 12. 07. 2018.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine