• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
8. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
 
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

8. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/18-01/4
URBROJ: 2103/1-01/18-02
Bjelovar, 05. listopada 2018.

 


                               

 
Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 7/18 – Pročišćeni tekst),

sazivam
8. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 11. listopada 2018. godine (četvrtak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- Damir Bajs Nezavisna lista – u velikoj vijećnici,
- HSU – u uredu zamjenika župana,
- SDP u uredu zamjenice župana,
- HDZ – u maloj vijećnici,
- HSS – u sobi broj 37 (I. kat)
- HSLS – u sali za vjenčanja (prizemlje, desno)


Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika (trgovačkih društava) Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju kolovoz 2017. – kolovoz 2018.;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu udruga Bjelovarsko-bilogorske županije iz područja zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog rada te Domovinskog rata i antifašističke borbe za 2017. godinu;
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu udruga umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
6. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Županu Bjelovarsko-bilogorske županije za sporazum sa Državnim hidrometerološkim zavodom;
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. za 2017. godinu;
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za izbor Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije;
10. Izbor i imenovanja;
a) Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
b) Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i poslovnik;
c) Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova;
11. Razno.

Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
   Đurđica Ištef Benšić, dipl. ing. šum., v.r.

  Dokumenti za download
Dodano: 05. 10. 2018.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine