• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
9. IZVANREDNA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BBŽ
 
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

9. IZVANREDNA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BBŽ


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/18-01/5
URBROJ: 2103/1-01/18-01
Bjelovar, 9. studenoga 2018.

 


                               

 
Na temelju članka 77. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 7/18 – Pročišćeni tekst),

sazivam
9. Izvanrednu sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 15. studenoga 2018. godine (četvrtak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- Damir Bajs Nezavisna lista – u velikoj vijećnici,
- HSU – u uredu zamjenika župana,
- SDP u uredu pročelnice Stručne službe za poslove Županijske skupštine i opće poslove,
- HDZ – u maloj vijećnici,
- HSS – u sobi broj 37 (I. kat)
- HSLS – u sali za vjenčanja (prizemlje, desno)

Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Županijske uprave za ceste za 2017. godinu;
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarsko-bilogorskih voda d.o.o. za 2017. godinu;
4. Razno.


Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
   Đurđica Ištef Benšić, dipl. ing. šum., v.r.

  Dokumenti za download
Dodano: 09. 11. 2018.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine