• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

UO za obrazovanje - Stipendije

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima na području Bjelovarsko-bilogorske županije za akademsku godinu 2017./2018.

Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji redovno studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, predidiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Bjelovarsko-bilogorske županije (najmanje 2 godine prije objave ovog Natječaja), a koji zadovoljavaju slijedeće uvjete: da su studenti prve godine studija čija je prosječna ocjena svakog završenog razreda srednje škole najmanje 4,5, i da su studenti, druge i viših godina čija je prosječna ocjena završenih prethodnih godina studija najmanje 3,5.

Kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokumente:

a) Ispunjen i potpisan obrazac prijave,
b) Potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu za akademsku godinu 2017./2018. sa naznakom smjera i studijske grupe,
c) Studenti I. godine preslik svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnog ispita,
d) Studenti II. i narednih godina studija prijepis ocjena položenih ispita za prethodne godine studija,
e) Preslik domovnice,
f) Uvjerenje o prebivalištu kandidata ne starije od 6 mjeseci (izdaje MUP),
g) Potvrda o primanjima svih članova kućanstva (zaposlenih i umirovljenika) za prethodna tri mjeseca,
h) Potvrda Porezne uprave o visini dohotka za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod od obavljanja samostalne djelatnosti,
i) Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
j) Izjava o broju članova kućanstva,
k) Izjava studenta da nije istovremeno korisnik neke druge stipendije,

Uz gore navedene dokumente ukoliko student ispunjava uvjete može dostaviti slijedeće dokumente koji se boduju:

l) Potvrde i diplome sa natjecanja (međunarodnih, državnih i županijskih) Ako učenik ili student ima više takvih diploma  vrednuje se samo rezultat najvišeg ranga,
m) Potvrda da je student na upisu na fakultet rangiran među prvih 25% kandidata, od ukupnog broja redovno upisanih studenata uz  potporu ministarstva,
n) Potvrda o  smrti ili invalidnosti roditelja sudionika Domovinskog rata,
o) Ako je dijete čija su oba roditelja umrla potreban je izvadak iz matice rođenih za sebe i izvadak iz matice umrlih za roditelje,
p) Uvjerenje da je dijete bez oba roditelja,
q) Potvrda da je u obitelji još jedan ili više studenata.

  Dokumenti za download
Dodano: 25. 01. 2018.
Dodano: 25. 01. 2018.
Dodano: 25. 01. 2018.
Dodano: 25. 01. 2018.
   Povratak na sve