• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

UO za obrazovanje, kulturu i šport

Djelokrug

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport
  • praćenja i proučavanja problematike djelatnosti osnovnog,  srednjeg i visokog školstva,
  • pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada upravnog odjela,
  • davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe upravnih tijela pripremaju ustanove u vlasništvu županije u djelatnostima školstva, kulture i športa,
  • sudjelovanja u pripremi prijedloga mreža ustanova u djelatnostima školstva, športa i kulture sukladno posebnim zakonima,
  • sudjelovanja u pripremi prijedloga planova i provođenju investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u razvoju tih mreža,
  • pripreme prijedloga praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja javnih potreba školstva, kulture i športa,
  • vezane za praćenje i pomaganje rada udruga,
  • organizacije i provedbe natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola,
  • provođenja projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja svoje nadležnosti,
  • obavljanja drugih poslova kada je to utvrđeno zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.
   Povratak na Županijsku skupštinu