• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

UO za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

Djelokrug

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove obavlja poslove državne uprave povjerene posebnim propisom, koji se odnose na:

 • osobna stanja građana - državne matice, promjene osobnog imena, sklapanje brakova, sklapanje životnog partnerstva, registar životnog partnerstva, evidencije hrvatskog državljanstva;
 • registar birača;
 • udruge, strane udruge, zaklade, zadruge;
 • besplatnu pravnu pomoć;
 • provođenje postupka osiguranja dokaza po odredbama zakona koji uređuje upravni postupak;
 • konvalidaciju akata u predmetima upravne naravi;
 • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine;
 • izvlaštenja i druga ograničenja prava vlasništva i drugih stvarnih prava;
 • utvrđivanje predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;
 • predaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište, sukladno propisima kojim se uređuje prostorno uređenje;
 • provedbu obnove, davanje potpore za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata;
 • rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika;
 • stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima;
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.


U sastavu Upravnog odjela za opću upravu i imovinske pravne poslove nalaze se matični uredi:

 1. Matični ured Bjelovar, matična područja: Bjelovar, Kapela, Prespa i Prgomelje;
 2. Matični ured Čazma, matična područja: Čazma i Draganec;
 3. Matični ured Daruvar, matična područja: Daruvar, Dežanovac, Končanica, Uljanik i Sirač;
 4. Matični ured Đulovac, matično područje: Đulovac;
 5. Matični ured Garešnica, matična područja: Berek, Garešnica, Hercegovac, Trnovitički Popovac i Velika Trnovitica;
 6. Matični ured Grubišno Polje, matična područja: Grubišno Polje, Ivanovo Selo i Veliki Zdenci;
 7. Matični ured Ivanska, matična područja: Ivanska, Narta i Štefanje;
 8. Matični ured Nova Rača, matična područja: Bedenik, Nova Rača, Severin i Velika Pisanica;
 9. Matični ured Rovišće, matična područja: Predavac, Rovišće i Zrinski Topolovac;
 10. Matični ured Veliki Grđevac, matično područje: Veliki Grđevac;
 11. Matični ured Veliko Trojstvo, matična područja: Šandrovac i Veliko Trojstvo.
   Povratak na UO za opću upravu i imovinsko-pravne poslove