• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

UO za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike

Djelokrug

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike obavlja poslove vezane uz očuvanje i poboljšanje zdravlja, socijalne zaštite i položaja umirovljenika, a naročito poslove:
 • praćenja i proučavanja problematike djelatnosti zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja, javnog zdravstva, te socijalne skrbi,
 • pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • davanja mišljenjima o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove u vlasništvu županije vezano uz djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi,
 • pripreme prijedloga mreže ustanova u djelatnostima zdravstva i socijalne skrbi sukladno posebnim zakonima,
 • sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u održavanju i razvoju tih mreža,
 • pripreme prijedloga praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja ovih djelatnosti,
 • poduzimanja prethodnih radnji za davanje koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe,
 • sudjelovanja u ustrojavanju, usklađivanju i unapređivanju djelatnosti socijalne zaštite,
 • izdavanja odobrenja za osnivanje domova za starije i nemoćne osobe u mreži domova socijalne skrbi, provodi upravni postupak i donošenja rješenja kojim se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika, zdravstveni i ekološki uvjeti, te da su akti doma u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima,
 • poslove vezane uz praćenje i pomaganje rada udruga iz područja zdravstva, humanitarnih djelatnosti i socijalne skrbi i umirovljenika,
 • praćenja realizacije projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju,
 • te obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.
   Povratak na Županijsku skupštinu