• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Ured za mirenje Bjelovarsko-bilogorske županije

Odluka o osnivanju

Gospodarsko-socijalno vijeće Bjelovarsko-bilogorske županije je na 2. sjednici održanoj dana 22. studenoga 2010. godine donijelo

ODLUKU
o osnivanju Ureda za mirenje pri Gospodarsko-socijalnom vijeću
Bjelovarsko-bilogorske županije

 
I.


 
                   Ured za mirenje pri Gospodarsko-socijalnom vijeću Bjelovarsko-bilogorske županije osigurava obavljanje administrativnih poslova u vezi s organiziranjem i provođenjem postupka mirenja, po zahtjevu radnika i poslodavaca, a na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
 

II.

 
                   Sjedište Ureda za mirenje je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, soba br. 59 (I. kat).
 

III.

 
                   Uredovno vrijeme Ureda za mirenje je srijedom od 10,00 do 12,00 sati.
 

IV.

 
                   Ured za mirenje vodi listu miritelja za individualne radne sporove s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, a na temelju prethodno ovjerenih podataka od strane Ureda za socijalno partnerstvo u RH.
 

V.

 
                   Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a objavljuje se u „Županijskom glasniku“.

 
KLASA: 022-05/10-01/6
URBROJ: 2103/1-09-10-8
Bjelovar, 22. studenoga 2010.
 
 
                                                                                                  PREDSJEDNIK VIJEĆA
                                                                                                 Miroslav Čačija, dipl. iur.


 

 

   Povratak na sve vijesti ureda za mirenje