• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

Ustrojstvo županije - ŽUPAN

Zamjenici župana

Kontakti zamjenika župana Bjelovarsko-bilogorske županije
BBŽ

Zamjenik župana: Neven Alić
Telefon: 043/221-901
Fax: 043/244-450
e-mail:
neven.alic@bbz.hr


 

Neven Alić rođen je 21. veljače 1958. godine u Varaždinu. Djetinjstvo, te školske dane proveo je u Čazmi. Završio je za upravnog pravnika, a poslovnu karijeru započeo je u Drvnoj industriji "Česma" Bjelovar. Duži niz godina radio je kao privatni poduzetnik, a paralelno s poslovnom karijerom počinje se baviti i političkom. Član Hrvatske narodne stranke – liberalni demokrati postaje krajem 90-ih godina.  2009. – 2013. član  je Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, a 2012. imenovan je predsjednikom Nadzornog odbora Vjesnik d.d. Zagreb i članom Nadzornog odbora Narodne novine d.d. Zagreb. Od 2013. godine obavlja dužnost zamjenika župana Bjelovarsko-bilogorske županije.
BBŽ Zamjenica župana: Bojana Hribljan
Telefon: 043/221-902
Fax: 043/244-683
e-mail:
bojana.hribljan@bbz.hr
Bojana Hribljan rođena je 16. listopada 1965. godine u Bjelovaru, majka dvoje odrasle djece. 1990. godine diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu,te postaje profesor povijesti i filozofije. 1992. počinje raditi u IV. osnovnoj školi u Bjelovaru gdje je  radila sve do dolaska na mjesto zamjenice župana Bjelovarsko-bilogorske županije. Političku karijeru počinje 2008. godine kada postaje članica GO SDP-a Bjelovar, a 2011. g. postaje i predsjednica Foruma žena GO Bjelovar kojega je vodila do 2015. godine. 2012. godine postaje članica Predsjedništva Županijske organizacije SDP-a BBŽ-a, iste godine imenovana je od strane Hrvatskog sabora članicom Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje na mandat od dvije godine. 2013. – 2017. godine bila je potpredsjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije.
BBŽ

Zamjenica župana: Tanja Novotni Golubić
Telefon: 043/440-849
Fax: 043/440-849
e-mail:
tanja.golubic@bbz.hr


 

Tanja Novotni Golubić je zamjenica župana iz redova pripadnika češke nacionalne manjine. Rođena je 29.12.1978., živi u Daruvaru, udana je za supruga Tomislava i ima dva sina; Filipa i Matiju.
Češku osnovnu školu J.A.Komensky te glazbenu osnovnu školu završila je u Daruvaru. U Daruvaru je završila i srednju ekonomsku školu.  Diplomirani je ekonomist - 2002. godine je diplomirala smjer računovodstvo na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Dobitnica je Rektorove nagrade za akademsku godinu 2000./2001.u kategoriji najboljih studenata.  Vlasnica je dvije diplome Londonske škole za odnose s javnošću i to: Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom te Razvijanje komunikacijskih vještina

Radila na slijedećim poslovima:
18.03.2002.-30.09.2004. zaposlena u Erste Banci kao referent u deviznom odjelu
07.02.2005.-31.12.2007. zaposlena u Srednjoj školi Daruvar kao tajnica škole
01.01.2008.- 31.08.2008. zaposlena u Hotelu Mladimir kao voditeljica recepcije
01.09.2008.-22.01.2009. zaposlena u Srednjoj školi Daruvar kao nastavnica ekonomske grupe predmeta
22.01.2009.-01.03.2012. zaposlena u Ministarstvu turizma RH kao ravnateljica Uprave za posebne oblike turizma i turizam na kontinentu
01.03.2012.- 21.05.2013. zaposlena u Ministarstvu turizma RH kao voditeljica odjela za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma      
22.05.2013.- …  - zamjenica župana Bjelovarsko-bilogorske županije iz redova pripadnika češke nacionalne manjine
Članica je Hrvatske seljačke stranke od 2006. godine. Potpredsjednica je županijske organizacije HSS i gradske organizacije HSS Daruvar. Potpredsjednica je županijske organizacije Hrvatsko srce i gradske organizacije žena Hrvatsko srce Daruvar.
Jedna je od sedam članova Europskog dijalog foruma unutar FUENa, krovne europske organizacije nacionalnih manjina.
Služi se češkim, njemačkim i engleskim stranim jezikom.

  Zamjenik župana: Saša Lukić
Telefon: 043/440-849
Fax: 043/440-849
e-mail:
sasa.lukic@bbz.hr
 

 

 

 

 

 

   Ostale informacije iz ureda župana