• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2011.
Svibanj
30

11. sjednica Županijske skupštine


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

 
KLASA: 021-05/11-01/2
URBROJ: 2103/1-01-11-2
Bjelovar, 24. svibnja 2011.
  Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 22/09),

 
 
s a z i v a m
11. sjednicu Županijske skupštine


Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 31. svibnja (utorak) 2011. godine u 10,00 sati


 
                   Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8.
 
 
 
                   Za sjednicu predlažem sljedeći
 
 
Dnevni red:
 

    Aktualni sat;
    Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. godinu;
    Donošenje Odluke o kriterijima za raspodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. godinu;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa međugeneracijske solidarnosti “Pomoć u kući starijim osobama” i “Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama” Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju siječanj – prosinac 2010. godine;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju:

a) Izvješća o radu i Financijskog izvješća Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-
    bilogorske županije u 2010. godini;
b) Godišnjeg programa rada i Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje
    Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. godinu;

    Donošenje Zaključka o prihvaćanju:

a) Izvješća o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na  
    području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2010. godini;
b) Plana i programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
    na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. godinu;

    Donošenje Zaključka o prihvaćanju:

a) Izvješća o radu Športske zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2010. godinu;
b) Plana rada Športske zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. godinu;

    Donošenje Zaključka o davanju nekretnine Bjelovarsko-bilogorske županije s pripadajućim objektima na upravljanje i korištenje trgovačkom društvu Kukavica d.o.o.;
    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Sirač o darovanju nekretnine Općini Sirač;
    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za kreditno zaduživanje financiranja izgradnje i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta;
    Izbor i imenovanja;
    Razno.

               
                  Materijali se dostavljaju za sve točke prijedloga dnevnog reda, osim za točku 11. za koju će se materijali uručiti prije početka sjednice.
 
 
                 Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-907.
 


 
                                                                                                        PREDSJEDNIK
                                                                                             ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
                                                                                                   Stanko Grčić, prof. v.r.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a