• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2011.
Srpanj
18

12. sjednica Županijske skupštine

Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 22/09),

sazivam

12. sjednicu Županijske skupštine

Bjelovarsko-bilogorske županije

za dan 19. srpnja (utorak) 2011. godine u 10,00 sati


 

                   Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8.

                                     Za sjednicu predlažem sljedeći

 Dnevni red:


    Aktualni sat;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju siječanj – prosinac 2010. godine;
    Donošenje Odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. godinu Centrima za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije i Domu za starije i nemoćne osobe Bjelovar;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju:

a) Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na   području Bjelovarsko-bilogorske

    županije;

b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Bjelovarsko-

    bilogorske županije;

    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o za 2010. godinu;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvršenja Financijskog plana i Plana rada Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za 2010. godinu;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. za 2010. godinu;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Kukavice  d.o.o. za 2010. godinu;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2010. godinu;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Ustanove “Suvenir Nova” Sirač i Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. za 2010. godinu;
    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog Izvješća Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2010. godinu;
    Izbor i imenovanja;
    Razno.

               
                   Materijali  se dostavljaju za sve točke prijedloga dnevnog reda, osim za točku 12. za koju će se materijali uručiti prije početka sjednice.

 
                 Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-907.

 


                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                              ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

                                                                                                   Stanko Grčić, prof. v.r.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a