• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2010.
Veljača
10

3.radni sastanak povjerenstva za odabir projekata kreditiranja poljoprivrede


BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
 saziva
3. radni sastanak Povjerenstva za odabir projekata
 kreditiranja poljoprivrede
 
za dan 10. veljače 2010. godine ( srijeda ) u  9,00 sati

 
                                                                                                                       
Sastanak će se održati u
Maloj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije (II kat), Bjelovar, dr. A. Starčevića 8.

Za sastanak predlažem sljedeći
 
dnevni red:


 
1.      Informacija o završenoj kreditnoj liniji za kreditiranje stočarske proizvodnje na području Bjelovarsko-bilogorske županije,
 
2.      Otvaranje kreditne linije Kreditiranje proljetne sjetve u 2010. godini na području Bjelovarsko-bilogorske županije,
 
                   3.   Slobodna riječ.
 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
 
Marijan Šinko, v. r.
DOSTAVITI:                                                                   
 
1.      Marijan Šinko, predsjednik                                                  
2.      Krešo Jelavić, zamjenik predsjednika
3.      Dražen Sabolić, član
4.      Zvonimir Karakaš, član
5.      Mirko Klar, član
6.      Nikola Brkić, član
7.      Milica Gregorek-Hanževački, član
8.      Josip Heged, član
9.      Kazimir Šarabok, član

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a