• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2010.
Ožujak
11

5. sjednica Županijske skupštine


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-05/10-01/2
URBROJ: 2103/1-01-10-01
Bjelovar, 08. ožujka 2010.

 


 


                   Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 22/09),
 


sazivam
5. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 15. ožujka (ponedjeljak) 2010. godine u 10,00 sati


 
                   Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8.
 
                   Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:


 
                   - HSS u velikoj vijećnici,
                   - HDZ u maloj vijećnici,
                   - HSLS u uredu zamjenika župana,
                   - SDP u uredu zamjenika župana,
                   - HNS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno)


 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 


Dnevni red:


 
1.    Aktualni sat;
2.    Razmatranje Izvješća o  podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata te o zamjeniku člana koji će umjesto njega obnašati dužnost člana Županijske skupštine;
-    davanje svečane prisege članice Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije.
3.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2009. godini;
4.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2009. godinu;
5.    Donošenje Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta Vrtlinska;
6.    Donošenje Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije;
7.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2010. godini;
8.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2009. godinu;
9.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Bjelovarske-bilogorske županije za 2010. godinu;
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Poslovnog plana Bjelovarskog sajma d.o.o. za 2010. godinu;
11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada ustanove “Suvenir Nova” Sirač za 2010. godinu te Plana proizvodnje za 2010. godinu za Zaštitnu radionicu Suvenir Arbor Vitae d.o.o.
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Poslovnog plana Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije za 2010. godinu;
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana rada sportsko-rekreacijskog centra Kukavica d.o.o. za 2010. godinu;
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Operativnog plana rada Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2010. godinu;
15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana rada Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2010. godinu;
16. Donošenje Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju:
a) Društvo s ograničenom odgovornošću “Bjelovarsko-bilogorske vode”,
b) Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije,
c) Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
17. Izbor i imenovanje;
18. Razno.
 
 

                 Materijali se dostavljaju za sve točke prijedloga dnevnog reda, osim za točku 17. za koju će se materijali uručiti prije početka sjednice.
 
                 Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-906.
 


                                                                                                        PREDSJEDNIK
                                                                                               ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
                                                                                                   Stanko Grčić, prof. v.r.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a