• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2016.
Ožujak
31

BRIGA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE O ZDRAVSTVENOJ SKRBI GRAĐANA ČAZME

Zamjenica bjelovarsko-bilogorskog župana Đurđica Ištef Benšić sa suradnicima i v.d. ravnateljica Doma zdravlja BBŽ Ljubica Čaić održale su konferenciju za medije vezanu uz funkcioniranje laboratorijske službe u sklopu Doma zdravlja Čazma.

Na same najave mogućnosti ukidanja laboratorijske službe u sklopu Doma zdravlja u Čazmi, od strane Ministarstva zdravlja, a u sklopu nove Mreže javno zdravstvenih službi u Republici Hrvatskoj, Bjelovarsko-bilogorska županija je već u lipnju 2015. poslala svoje primjedbe vezane uz izmijene i dopune nove Mreže. Neke od tih primjedbi su prihvaćene, poput one da se Domu zdravlja u Čazmi ne ukine jedan zdravstveni tim. Time je čazmanski Dom zdravlja zadržao svih pet liječničkih timova koji su kompletno i popunjeni u djelatnosti opće-obiteljske medicine.
         

Međutim zahtjev Bjelovarsko-bilogorske županije vezan uz laboratorij nije prihvaćen i Ministarstvo zdravlja ipak je odlučilo ukinuti laboratorij u Čazmi. Spomenimo, kako je jedino Bjelovarsko-bilogorska županija reagirala i poslala svoje primjedbe Ministarstvu zdravlja na novu Mrežu, dok Grad Čazma to nije učinio i nova Mreža javno zdravstvenih službi u Republici Hrvatskoj stupila je na snagu u listopadu 2015.
    

 

Što se tiče zdravstvene skrbi građana Čazme Bjelovarsko-bilogorska županija će u svakom slučaju i dalje inzistirati da svi pacijenti svoju uslugu vađenja krvi i dalje obavljaju u čazmanskom Domu zdravlja i da nalazi budu dostavljeni isti dan, kao što to vrijedi i za sve ostale Domove zdravlja u županiji.

Bjelovarsko-bilogorska županija brine o zdravstvenoj skrbi svojih građana, ali ne samo u osnovnom dijelu već se zalaže i za nad standard. Tako  primjerice Županija, od 2006. godine financira „Projekt zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda“ putem kojeg se smanjila smrtnost stanovnika naše županije od posljedica infarkta miokarda za oko 60%. Na taj način zbrinuto je u posljednjih desetak godina 500 pacijenata.
         
Projekt zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda – zdravstveni je nad standard (nije financiran od strane HZZO-a) već se dakle sa  400.000,000 kuna godišnje njega obvezala financirati Bjelovarsko-bilogorska županija, sklapajući ugovor sa svojim Zavodom za hitnu medicinu.

Isto to u slučaju nad standarda može učinit i Grad Čazma, a kada govorimo o zadržavanju laboratorija u sklopu Doma Zdravlja u Čazmi. Naime, Grad Čazma može sklopiti ugovor s Domom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije u cilju sufinanciranja laboratorija i zadržavanja istog u svom Domu zdravlja. Nije to novost u vođenju brige lokalne uprave i samouprave o svojim građanima, jer niz gradova već financira zdravstveni nad standard u svojim sredinama.
Tijekom prošle godine trajala je javna rasprava vezana uz izmjene i dopune od Ministarstva zdravlja vezano uz Mrežu javno zdravstvenih službi u Republici Hrvatskoj. Od početka te rasprave, Bjelovarsko-bilogorske županije je reagirala na te prijedloge, u smislu da smo podržali sve što se tiče povećanja zdravstvene zaštite naših građana. Ta nova Mreža predvidjela je smanjenje  jednog tima opće medicine u čazmanskom Domu zdravlja što bi značilo smanjenje pet timova na četiri. Zahvaljujući reagiranju Bjelovarsko-bilogorske županije prema Ministarstvu zdravlja danas u Čazmi postoji 5 timova. U tom vremenu kada je postojala mogućnost reagiranja kroz javnu raspravu važno je podcrtati da nije reagirao Grad Čazma, ali je reagirala Županija. Dakle, što se tiče djelatnosti laboratorijske dijagnostike, Županija je reagirala prema resornom ministarstvu da laboratoriji ostanu, no Ministarstvo nije pozitivno reagiralo. Donijelo je odluku ukidanja laboratorija u Čazmi. Važno je poručiti da će građani uslugu vađenja krvi i nalaza dobivati upravo u ovom prostoru. U slučaju da se izričito želi ili da je namjera Grada da zadrži aparaturu to je jedino moguće kroz sufinanciranje nad standarda. Taj nad standard je moguće provoditi na način kao što to radi Grad Zagreb, ili neki drugi gradovi, ali i u konačnici Bjelovarsko-bilogorska županija. Već 10 godina Županija financira Zavod za hitnu medicinu kroz projekt akutnog infarkta miokarda i upravo radi tog broj smrtnosti je smanjen za 60%. U tom vremenu spašeno je 500 stanovnika, i tu su uključeni i stanovnici s ovog prostora. Ta mogućnost zadržavanja aparature moguće je kroz nad standard i to je prijedlog Gradu Čazmi. To je potrebno financirati kao što i Županija čini, što košta oko 400 000 kuna na godišnjoj razini. Moguće je da Grad Čazma sklopi ugovor s Domom zdravlja BBŽ, a vezano uz ovu djelatnost u čazmanskom Domu zdravlja. Tim nad standardom za građane se ništa ne bi promijenilo, zaključila je zamjenica župana Đurđica Ištef Benšić.

Što se tiče laboratorija u Čazmi, Mreža se određuje od stane Ministarstva zdravlja. Tako je prošle godine donijeta odluka. Što se tiče usluge za građene doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije i svih ispostava, imat će uslugu laboratorija  i dalje. Pacijenti će dolaziti kod svog obiteljskog doktora gdje će izvaditi krv, krv će se dostaviti u laboratoriju u Čazmi gdje se i sad obrađuje, nalaz će doći kod obiteljskog doktora. Što se tiče pacijenata ništa se ne mijenja. U slučaju da mreža ostane takva kakva je, mi ne možemo utjecati na to, Ministarstvo donosi tu mrežu. Mi možemo dati samo mišljenje, ali na Ministarstvu ostaje hoće li to prihvatiti. Poanta je da laboratorijsku dijagnostiku građani Čazme i dalje će imati u Čazmi, naglasila je v.d. ravnateljica Doma zdravlja Čazma Ljubica Čaić.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a