• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2013.
Listopad
28

DAVORIN POSAVAC NOVI JE DIREKTOR „BJELOVARSKOG SAJMA“, A DRAGUTIN LUČIĆ  „BJELOVARSKO-BILOGORSKIH VODA“

Župan Damir Bajs i gradonačelnik Bjelovara Antun Korušec na konferenciji za medije predstavili su nove direktore Bjelovarskog sajma i Bjelovarsko- bilogorskih voda. Za direktora Bjelovarskog sajma izabran je Davorin Posavac, a za direktora Bjelovarsko- bilogorskih voda Dragan Lučić. Novi direktori izabrani su putem javnih natječaja koji su bili raspisani početkom listopada.

Skupština „Bjelovarskog sajma“ d.o.o. koju čine župan Bjelovarsko-bilogorske županije i gradonačelnik Bjelovara, te Skupština „Bjelovarsko-bilogorskih voda“ d.o.o. koju čini samo župan Bjelovarsko-bilogorske županije, donijele su odluku o raspisivanju natječaja za direktore tih dviju tvrtki.
Bez obzira što javni natječaj nije obvezan za imenovanje direktora trgovačkog društva, htjelo se je putem natječaja doći do najboljih kandidata za ta rukovodeća mjesta.
U oba slučaja tražila se stručnost, poznavanje problematike, te jasan plan vezan uz vođenje tih dviju tvrtki.
Na javni natječaj za direktora „Bjelovarskog sajma“ d.o.o. javila su se 3 kandidata,
a oni su Marijan Javurek, Davorin Posavac i Ivica Zadro.
Na javni natječaj za direktora „Bjelovarsko-bilogorske vode“ d.o.o. javila su se  4 kandidata, a oni su Darko Hrgovan, Dragan Lučić, Ivica Zadro i Ivan Beljan.
Povjerenstvo imenovano u ime skupština „Bjelovarskog sajma“ i „Bjelovarsko-bilogorskih voda“ obavilo je razgovor s kandidatima i jednoglasno utvrdilo da će za imenovanje predložiti:
- Davorina Posavca za direktora „Bjelovarskog sajma“ d.o.o
- Dragana Lučića za direktora „Bjelovarsko-bilogorske vode“d.o.o.
Davorin Posavac na mjesto direktora Bjelovarskog sajma dolazi iz Dukata, člana Lactalisa, sa mjesta Rukovoditelja Logističkog centra. Posavac već ima viziju za Sajam, a to je da se segment prehrane uključi u Sajam i da se uključe nove manifestacije u skladu sa tržištem i vremenima u kojima živimo. Dragan Lučić već je 15 godina zaposlenik Elektrometala i u svom je radnom vijeku u toj tvrtci radio na svim pozicijama, od nižih do onih viših, a radio je i na poslovima vezanim uz vodoopskrbu i odvodnju. Lučić je izjavio da će nastojati probleme u Bjelovarsko- Bilogorskim vodama što prije riješiti.
Bjelovarski sajam i Bjelovarsko- bilogorske vode zajednički su projekti Županije i Grada, skupa sa Centrom za gospodarenje otpadom i Glazbenom školom, ali i još nizom projekata.

Župan i Gradonačelnik su izrazili želju da novi direktori uspiju u tome da omoguće objema  tvrtkama da uspješno posluju. Župan Damir Bajs je rekao da će se kroz javni natječaj dobiti najstručniji ljudi koji poznaju problematiku, a Lučić i Posavac tome najbolje odgovaraju,dat  će im se rok da se upoznaju s problemima, a nakon toga se očekuju rezultati. Dva direktora bit će zaposleni preko ugovora o radu na neodređeno, da bi mogli u svakom trenu biti razriješeni sa dužnosti, ako to bude potrebno,  i od njih se očekuje da svoj posao dobro odrade jer su stručnjaci- izjavio je župan Damir Bajs. Kad je riječ o Bjelovarskom sajmu, Župan očekuje širenje Sajma i ulazak prehrambene industrije na Sajam u većem obimu, a kad je riječ o Bjelovarsko- bilogorskim vodama , očekuje da direktor sagleda situaciju i da se vidi što bi se moglo tražiti od Hrvatskih voda i resornog Ministarstva.  Gradonačelnik Bjelovara Antun Korušec rekao je da Grad po pitanju Bjelovarskog sajma zahtjeva dvije stvari, da se zna omjer Županije i Grada na Sajmu i da se izvrši upis temeljnog kapitala. 

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a