• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2010.
Ožujak
22

Izabrani novi predstavnici Bjelovarsko-bilogorske županije za Nacionalno vijeće učenika RH

Antonio Jukić, učenik 3. razreda Gimnazije Bjelovar i njegova zamjenica Antonija Antunović, učenica 2. razreda Tehničke škole Daruvar, novoizabrani su predstavnici Bjelovarsko-bilogorske županije u Nacionalnom vijeću učenika Republike Hrvatske.

Izbor je održan u organizaciji Bjelovarsko-bilogorske županije i Ureda državne uprave, a sudjelovali su predstavnici osnovnih i srednjih škola na području Županije.
            Nacionalno je vijeće učenika Republike Hrvatske najviše tijelo učenika osnovnih i srednjih škola na nacionalnoj razini.
            Čini ga 21 član, iz svake županije i Grada Zagreba. Osnovano je 2005. godine i savjetodavno je tijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.
            Važnost toga Vijeća proizlazi iz toga što brine o pravima i obavezama učenika. Jedini je legitimni glas učenika i predstavlja njihove interese i njihovu stranu u svim pitanjima koja ih se tiču. Vijeće učenika razmatra sve prijedloge, primjedbe i zahtjeve prema upravi škole, ali i pojedincima. Ima važnu ulogu u učenju demokracije i ravnopravnosti.
            Do sada članovi Vijeća sudjelovali su u izradi Prijedloga pravilnika u ocjenjivanju, a iznijeli su primjedbe na novi Pravilnik o ocjenjivanju. Pri kraju je izrada etičkog kodeksa učenika. Sudjelovali su u izradi mrežne stranice, prihvatili su Europsku deklaraciju o pravima srednjoškolaca, sudjelovali su u izradi brošura „Ususret državnoj maturi“ i „Državna matura“. Predstavnik Vijeća član je Povjerenstva za dodjelu Godišnje nagrade za „Luka Ritz“. Jedan od projekata Vijeća je projekt virtualnog parlamenta – internetskog alata za vježbanje demokracije.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a