• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

BBŽ Županijske vijesti

2021.
Veljača
24

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U PARTNERSKOM ODNOSU S MINISTARSTVOM GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA RADI NA IZRADI STRATEŠKOG DOKUMENTA VAŽNOG ZA ODREĐIVANJE POSEBNIH PODRUČJA OČUVANJA PRIRODE HRVATSKE

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije sudjeluje u provedbi projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u partnerskom odnosu s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, koje je i nositelj projekta.
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

Riječ je o projektu koji podrazumijeva izradu strateškog dokumenta, prvog takve vrste u Hrvatskoj, a koji se odnosi na definiranje potrebnih mjera očuvanja te određivanje posebnih područja očuvanja prirode Republike Hrvatske.

Naime, države članice Europske unije su obavezne na svom teritoriju uspostaviti ekološku mrežu Natura 2000, koju čine područja važna za očuvanje ptica i područja važna za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije u navedenom je projektu koordinator izrade Plana upravljanja za ekološku mrežu na našem području, a u sklopu projekta dodijeljen joj je terenski automobil u svrhu korištenja za poslove upravljanja ekološkom mrežom.

Županijska Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije upravlja područjem koje ima na svom području tri područja očuvanja značajna za ptice i četrnaest područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove.

Inače, projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ vrijedan je 186 milijuna kuna, od kojih je 85% sufinancirano europskim sredstvima, a sudionici u projektu su sve Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije u Hrvatskoj.

Treba istaknuti i druge projekte koje županijska Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije provodi ili kao partner sudjeluje u njihovoj provedbi.  Između ostalih tu su projekti „Info edukativni punkt Blatnica“ koji ima za cilj očuvanje šaranskih ribnjaka kao specifičnih staništa za opstanak ptica močvarica.

Važno je spomenuti i projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode“ koji Javna ustanova provodi od 2009. godine, a cilj mu je očuvanje tradicije, odnosno suživota čovjeka i bijele rode.

Ove godine kreće s provedbom projekt „Staza prijatelja prirode“ na području općine Veliki Grđevac.

Javna ustanova je ključan partner Gradu Garešnici u projektu „ Zeleni vrtovi Poilovlja“ i Gradu Čazmi u projektu „Čazma Natura“ kojima se želi pridonijeti održivom korištenju prirodne baštine s ciljem stvaranja održivog društveno-gospodarskog razvoja na regionalnoj razini kroz razvoj zelenog turizma.

„Izrada dokumenta je u početku i sada će se uključiti dionici da točno vidimo sa čime raspolažemo i što zapravo želimo napraviti s našom ekološkom mrežom odnosno na koji način ćemo ju sačuvati. Kada to sve utvrdimo bit će se lakše prijaviti na EU fondove. Nama je to cilj i važno u zaštiti prirode“, rekla je Spomenka Mlinarić ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode BBŽ.

„Osobito bih volio vidjeti ono što se sada već i događa, to je spoj turizma i prirode, a sve u zaštiti onoga što imamo. Kao župan iskoristio sam priliku i prijavio niz projekata koji su vezani uz zaštićene dijelove prirode naše županije u Razvojni sporazum Bjelovarsko-bilogorske županije za koji se nadam da će biti sklopljen sa četiri županije sjevera i u ovom slučaju s Ministarstvom regionalnog razvoja i uz potporu Vlade. To su projekti koji bi značajno digli ukupnost mogućnosti korištenja područja ali i zaštite istoga. Nadam se da će se to i ostvariti, a strateški plan je jedan od okvira da se to i dogodi“, naglasio je župan Damir Bajs.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Predstavljanje projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a