• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2014.
Siječanj
31

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2014. godini

Na temelju članka 7. Odluke o kreditiranju proljetne sjetve u 2014. godini na području Bjelovarsko-bilogorske županije, (KLASA: 320-01/14-01/8, URBROJ: 2103-09-14-1) župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje

1. Korisnici kredita:
Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke osobe sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Korisnici kreditiranja mogu biti pravne osobe koje su registrirane za trgovinu i distribuciju poljoprivrednog repromaterijala sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali isključivo za snabdijevanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom za proljetnu sjetvu.

2. Namjena i uvjeti kreditiranja:
Namjena kredita je kreditiranje proljetne sjetve u 2014. godini.
Uvjeti kreditiranja su sljedeći:
a) kreditirati će se sjetva kukuruza, stočnog ječma, zobi, soje i šećerne repe,
b) najniži iznos kreditiranja je 5.000,00 kn,
c) najveći iznos kreditiranja je 1.000.000,00 kn,
d) kamata za korisnika iznosi 3,5% godišnje, Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira 2,8% kamata (ukupna kamata iznosi 6,3%),
e) način isplate je temeljem dostavljenih predračuna,
f) instrumente osiguranja povrata kredita korisnici dogovaraju sa Erste & Steiermarkische Bank d.d.,
g) rok povrata kredita je jednokratno nakon isteka roka od 10 (deset) mjeseci.

3. Zaključivanje ugovora o kreditu:
Korisnik kredita zaključuje ugovor o kreditu s Erste & Steiermärkische Bank d.d.

4. Način i rokovi podnošenja zahtjeva:
Fizičke osobe podnose Zahtjev za odobrenje kredita u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, te u sjedištima općina i gradova Bjelovarsko-bilogorske županije.


Pravne osobe podnose Zahtjev za odobrenje kredita u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije uz sljedeću dokumentaciju:
1. Popis poljoprivrednih proizvođača s brojevima ugovora,
2. Rješenje Trgovačkog suda o registraciji.
Obrazac zahtjeva može se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije i na web stranici Bjelovarsko-bilogorske županije www.bbz.hr.
Javni poziv je otvoren do 16. svibnja 2014. godine.

5. Prelazne i završne odredbe:
Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, a za korištenje kredita dostaviti izvorne dokumente.
U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja sredstava i prilaganja neistinite dokumentacije Banka će tražiti povrat cjelokupnog odobrenog iznosa kredita, sa sporednim potraživanjima i zateznim kamatama.


KLASA: 320-01/14-01/8
URBROJ: 2103-09-14-3
Bjelovar, 03. veljače 2014.

    
    ŽUPAN

Damir Bajs, dipl. iur.

    

 

 


1. Korisnici kredita:
Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke osobe sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Korisnici kreditiranja mogu biti pravne osobe koje su registrirane za trgovinu i distribuciju poljoprivrednog repromaterijala sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali isključivo za snabdijevanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom za proljetnu sjetvu.

2. Namjena i uvjeti kreditiranja:
Namjena kredita je kreditiranje proljetne sjetve u 2014. godini.
Uvjeti kreditiranja su sljedeći:
a) kreditirati će se sjetva kukuruza, stočnog ječma, zobi, soje i šećerne repe,
b) najniži iznos kreditiranja je 5.000,00 kn,
c) najveći iznos kreditiranja je 1.000.000,00 kn,
d) kamata za korisnika iznosi 3,5% godišnje, Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira 2,8% kamata (ukupna kamata iznosi 6,3%),
e) način isplate je temeljem dostavljenih predračuna,
f) instrumente osiguranja povrata kredita korisnici dogovaraju sa Erste & Steiermarkische Bank d.d.,
g) rok povrata kredita je jednokratno nakon isteka roka od 10 (deset) mjeseci.

3. Zaključivanje ugovora o kreditu:
Korisnik kredita zaključuje ugovor o kreditu s Erste & Steiermärkische Bank d.d.

4. Način i rokovi podnošenja zahtjeva:
Fizičke osobe podnose Zahtjev za odobrenje kredita u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, te u sjedištima općina i gradova Bjelovarsko-bilogorske županije.


Pravne osobe podnose Zahtjev za odobrenje kredita u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije uz sljedeću dokumentaciju:
1. Popis poljoprivrednih proizvođača s brojevima ugovora,
2. Rješenje Trgovačkog suda o registraciji.
Obrazac zahtjeva može se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije i na web stranici Bjelovarsko-bilogorske županije www.bbz.hr.
Javni poziv je otvoren do 16. svibnja 2014. godine.

5. Prelazne i završne odredbe:
Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, a za korištenje kredita dostaviti izvorne dokumente.
U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja sredstava i prilaganja neistinite dokumentacije Banka će tražiti povrat cjelokupnog odobrenog iznosa kredita, sa sporednim potraživanjima i zateznim kamatama.


KLASA: 320-01/14-01/8
URBROJ: 2103-09-14-3
Bjelovar, 03. veljače 2014.

    
    ŽUPAN

Damir Bajs, dipl. iur.

    

 

 

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a