• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2012.
Siječanj
31

Koalicija za život u zajednici

Kako bi se upoznao s njihovim radom, zamjenik župana Bjelovarsko-bilogorske županije Krešo Jelavić primio je 31. siječnja predstavnike udruga okupljene u Koaliciji za život u zajednici. Koaliciju za život u zajednici čini osam organizacija civilnog društva koje se zalažu za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, a njezin cilj je osvješćivanje javnosti kako i osobe s invaliditetom imaju jednaka prava na život u zajednici.

Ispred Koalicije bili su prisutni Neven Trbović – Udruga za inkluziju, Senada Halilović – Udruga za samozastupanje, Kristijan Grđan – Udruga osoba sa psihičkim smetnjama Sjaj, Maja Hasanbašić – Centar za ljudska prava, Karmen Nenadić – Hrvatski savez slijepih, Sanja Taracy – udruga gluhoslijepih Dodir. Člankom 19. UN-ove Konvencije za prava osoba s invaliditetom propisano je da svaka osoba s invaliditetom ima jednako pravo na život u zajednici, a obzirom da ju je Republika Hrvatska ratificirala, Konvencija je obvezujuća za RH. Koalicija za život u zajednici osnovana je prije godine dana sa željom da se taj članak uspješno i kvalitetno provodi. Za punu provedbu navedene konvencijske odredbe nužna je administrativna i fiskalna decentralizacija, pa Koalicija smatra kako ključnu ulogu u njezinoj provedbi imaju upravo lokalne zajednice tako da su u zadnja tri mjeseca obišli skoro sve županije i 10 lokalnih jedinica i gradova.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a