• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2012.
Ožujak
12

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Bjelovarsko - bilogorske županije

Nakon što su članovi Županijske skupštine prihvatili prijedlog članova Savjeta mladih, izborom predsjednika i njegova zamjenika Savjet je konstituiran.

Jedanaest članova novog saziva za predsjednika je izabralo Ivana Nekoksu, a za zamjenika Marijana Tandaru.
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Županijske skupštine, čiji rad treba pridonijeti aktivnom uključivanju mladih u javni život mladih Županije. Članovi savjeta mogu biti mladi ljudi od 15 do 29 godina starosti, a bira ih Županijska skupština na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje. Mandat im je dvije godine. Rasprava o pitanjima značajnim za unaprjeđenje života mladih na području Bjelovarsko – bilogorske županije, predlaganje Županijskoj skupštini donošenje odluka, programa i drugih akata vezanih uz unaprjeđenje položaja mladih, davanje mišljenja, izrada izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih i predlaže njihova rješenja, informiranje mlade o svim pitanjima važnim za njihov položaj u zajednici samo su neke od mnogobrojnih aktivnosti Savjeta mladih. Svoj program donosi za jednu kalendarsku godinu. Članovi Savjeta mladih Bjelovarsko – bilogorske županije, konstituiranog 12. ožujka, uz predsjednika Ivana Nekoksu i zamjenika Marijana Tandaru su Dragana Bili, Bojan Gregurin, Ivana Marinčić, Josip Njegač, Slaven Purković, Siniša Roksandić, Silvestar Štefović, Senka Toth i Dražen Vereš.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a