• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2011.
Rujan
6

Konstituirana Vijeća nacionalnih manjina Bjelovarsko – bilogorske županije

Vijeća nacionalnih manjina Bjelovarsko – bilogorske županije albanske, češke, mađarske i srpske nacionalne manjine održali su konstituirajuće sjednice na kojima su izabrani predsjednici i zamjenici predsjednika. Kao i u proteklom mandatu na području Bjelovarsko – bilogorske županije vijeća imaju četiri nacionalne manjine.

                 Tako će sljedeće četiri godine Vijećem albanske manjine i dalje predsjedati Martin Gojani iz Drljanovca, a izabrani zamjenik predsjednika je Naser Šabani.

                Novi predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Damir Malina iz Daruvara, a zamjenik predsjednika će biti dosadašnji predsjednik Josip Herout.  

                Vijećem mađarske nacionalne manjine predsjedat će Šandor Toth iz Grubišnoga Polja, a za njegova zamjenika izabran je Tihomir David.

                Novog je predsjednika dobilo i Vijeće srpske nacionalne manjine, a to je Darko Karanović iz Garešnice. Za zamjenika predsjednika izabran je Radovan Dožudić.

                Vijeća nacionalnih manjina i predstavnik manjina, prema statutu Bjelovarsko – bilogorske županije, tijela  su putem kojih pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo sudjelovati u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima. Tako vijeća mogu predlagati tijelima Županije mjere za unapređenje položaja nacionalnih manjina u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, uključujući predlaganje općih akata kojima se uređuju pitanja značajna za nacionalnu manjinu koja ih donose. Vijeća ističu kandidate za dužnosti u tijelima Bjelovarsko – bilogorske županije. Članovi vijeća moraju biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati Skupština Bjelovarsko – bilogorske županije, a tiču se položaja nacionalnih manjina. Također, vijeća daju mišljenje i prijedloge na programe lokalnih i regionalnih radijskih i televizijskih postaja na području Županije, a namijenjeni su nacionalnim manjinama.  

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a