• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2018.
Ožujak
22

KREĆU EUROPSKI PROJEKTI OD 6 MLIJUNA KUNA ULAGANJA U OBNOVU DOMA ZDRAVLJA U DARUVARU TE GLAZBENU ŠKOLU BRUNE BJELINSKOG

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs boravio je u radnom posjetu gradu Daruvaru i tom prilikom potpisao je ugovor za izvođenje radova na obnovi daruvarskog Doma zdravlja te posjetio Glazbenu školu Brune Bjelinskog koja će uskoro u temeljitu energetsku obnovu.

POTPISAN UGOVOR ZA IZVOĐENJE RADOVA NA OBNOVI DOMA ZDRAVLJA U DARUVARU

Nakon potpisa ugovora za obnovu Domova zdravlja u Čazmi i Grubišnom Polju, župan Damir Bajs potpisao je ugovor s izvođačem radova i za obnovu Doma zdravlja u Daruvaru, a u sklopu europskog projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“ vrijednog 11,5 milijuna kuna.

Nakon postupka javne nabave posao izvođenja radova na daruvarskom Domu zdravlja dobila je tvrtka Projekt inženjering d.o.o. iz Požege, a vrijednost radova obnove je 1.234.360,18 kuna. Budući kako je ekonomska najpovoljnija ponuda bila viša za 133.406,50 kuna od procijenjene vrijednosti radova, isti iznos osigurat će Bjelovarsko-bilogorska županija.

Također, kako bi se obnovilo sve što je potrebno u daruvarskom Domu zdravlja Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je dodatnih 353.447,50 kuna preko Doma zdravlja BBŽ koji će uskoro u raspis javnog natječaja za spomenute radove, jer riječ je o sredstvima osiguranim izvan europskog projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“.

U konačnici u građevinske radove obnove tog Doma zdravlja uložiti  će se 1,6 milijuna kuna, a radovi obuhvaćaju pristup za invalide u Domu zdravlja, izgradnju rampe na ulazima, ugradnju automatskih kliznih vrata, sanitarne čvorove za invalide, taktilne površine, sustav za informiranje pacijenata, izmjenu unutarnjih vrata, izmjenu i niveliranje postojećih podova, sanaciju stubišta, uređenje sanitarnih čvorova, ugradnju led rasvjete te druge potrebne radove.

No, obnova Doma zdravlja u Daruvaru podrazumijeva i zanavljanje medicinske opreme, pa će tako u Daruvar stići nova medicinska oprema u vrijednosti 1,9 milijuna kuna. Riječ je o defibliratorima, otoskopima, pulsnioksimetrima, EKG uređajima te nizu druge medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme od koje posebno možemo istaknuti digitalni RTG uređaj procijenjene vrijednosti od 1,5 milijuna kuna.

Time će se u bitnome poboljšati standard liječenja u daruvarskom Domu zdravlja, a pacijentima će se omogućiti obavljanje dodatnih pretraga kod njihovih liječnika obiteljske medicine – pretraga koje su do sada obavljali u Općim bolnicama.

Naime, već dugi niz godina, nije se radila kompletna modernizaciju Domova zdravlja, a sada će ona biti napravljena od temelja do krova. Bjelovarsko-bilogorska županija želi da kada se Dom zdravlja obnovi i modernizira da ima bolje uvjete za naše liječnike, a posebice za pacijente. Obzirom da u ovaj projekt ulazi i oprema, to znači da će svaki pacijent neovisno gdje živi, imati isti standard liječenja u ordinacijama opće medicine i moći će obaviti niz pretraga u samom Domu zdravlja. Time će se rasteretiti Opća bolnica Bjelovar, a pacijenti neće morati putovati. Treba posebno pohvaliti i doktore, što žele uzeti novu opremu i proći edukaciju kako bi mogli raditi na njoj.  Sve u svemu do kraja ove godine vidjet će se bitna razlika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kako u gradu Daruvaru tako i u cijeloj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

U konačnici kada se zbroje ulaganja u infrastrukturne radove i u nabavku opreme pred daruvarskim Domom zdravlja je projekt vrijedan 3,5 milijuna kuna.


„Započinjemo s izvršenjem realizacije jednog velikog projekta, odnosno uređenja prostora Doma zdravlja u ispostavi Daruvar, kako bi naši liječnici, naši pacijenti koji dolaze koristiti zdravstvenu uslugu imali uvjete rada onakve kakve dolikuje pacijentima svim u našoj Republici Hrvatskoj. Pored toga što ćemo obnoviti Dom Zdravlja u Daruvaru, nabavit će se i oprema, što će također poboljšati kvalitetu i dostupnost naše primarne zdravstvene zaštite opet za dobrobit pacijenata ovog područja“, naglasila je Ljubica Čaić ravnateljica Doma zdravlja BBŽ.


„Županija je prepoznala bitnost ulaganja u našem gradu kako ustanove Doma zdravlja, tako i Glazbene škole. Daruvar možda je tu na kraju, ali evo pruga je krenula, Dom zdravlja je tu, a svaka kuna uložena u gradu je ono što će nam se višestruko vratiti i zahvaljujem se ovim putem Županu i Županiji“, istaknuo je gradonačelnik Grada Daruvara Damir Lneniček.

„Danas smo u gradu Daruvaru da napravimo nekoliko stvari, ali ono što je najvažnije je potpis ugovora za izvođenje radova Doma zdravlja Daruvar. Bjelovarsko  - bilogorska županija je uspjela u EU projektu  vrijednom 11,5 milijuna kuna „Za zdravlje Bjelovarsko – bilogorske županije“. Kao što znamo bitna je gradnja nove Opće bolnice Bjelovar, bitno je i puno drugih stvari , ali zapravo svaki posjet zdravstvenoj ustanovi počinje od doktora opće prakse. Meni je ključno da taj posjet bude u kvalitetnim prostorima, sa standardom 21. stoljeća, s tehnikom i aparaturom koje naši doktori moraju imati i ono što je možda ključno da se dobar dio ukupnosti može i treba obaviti kod doktora opće prakse. Mislim da je to zapravo nešto najvažnije. To znači da ćemo potpisom ovog ugovora osigurati negdje 1.6 milijuna kuna za građevinske radove. Mi smo osigurali gotovo 2 milijuna kuna za novu medicinsku opremu od čega jedan najveći dio  ide na potpuno novi digitalni RTG uređaj koji vrijedi 1,5 milijuna kuna a to je zato što želimo da se u gradu Daruvaru obavlja niz specijalističkih dijelova pregleda. Mislim da je to standard koji moramo osigurati pacijentima koji ovdje dolaze i što manje opteretiti ih da dio pregleda rješavaju negdje drugdje. Moram naglasiti da će dio opreme ići za naše doktore opće prakse. U nizu slučajeva naši doktori opće prakse nemaju odgovarajuće licence za obavljanje raznovrsnih pretraga. Županija daje sredstva za doškolovanje i očekujemo da i taj dio sredstava bude usporedan da pacijenti što više usluga obave kod svog liječnika opće prakse. Ovo je županijski projekt, Županija raspisuje natječaje i provodi radove i sve što je vezano uz navedeno. Ja sam uvjeren da nakon potpisa ovoga ugovora kada izvođač radova krene raditi da ćemo tome i svjedočiti.  Zdravstvena zaštita jedna je od najvažnijih zaštita i usluga koju možemo i moramo imati, a u ovom slučaju za ovaj dio županije dobar dio usluga će se obavljati upravo ovdje u ispostavi Doma zdravlja Daruvar“, naglasio je župan Bajs u Daruvaru.

„U ime tvrtke projekt inženjering iz Požege i u svoje ime kao direktor i vlasnik tvrtke mogu obećati našem investitoru i budućim korisnicima da će se radovi na objektu rekonstrukcije Doma zdravlja u Daruvaru izvoditi sve sukladno ugovoru, a tu govorim o troškovnicima, projektnoj dokumentaciji po svim pravilima struke za provedbu tih aktivnosti investitor će angažirati i nadzornu službu koja će kontrolirati radove. Radovi će se izvesti u ugovorenim rokovima koji su predviđeni u ugovoru, to je nekih 120 kalendarskih dana . Također, bi napomenuo da će izvođenje radova na ovom projektu imati neku svoju specifičnost da će se tijekom radova odvijati normalna zdravstvena skrb, da će ambulante biti u punom pogonu, te ćemo mi kao izvođač radova, korisnici Doma zdravlja morati imati dobru koordinaciju da ne bi narušavali dinamiku rada unutar samog objekta . S radovima planiramo započeti kroz nekih 2-3 tjedna dok još napravimo tehnički sastanak s investitorom i nadzornom službom, preuzmemo kompletnu projektnu dokumentaciju i potom predati vama objekt nakon tih 120 dana,  onakav kakav ste zaslužili i kakav trebate imati kao jedan grad da pružite maksimalnu skrb svojim stanovnicima“, rekao je prilikom potpisivanja ugovora ispred izvođača radova direktor Projekt inženjeringa Požega Krešimir Krizmanić.

 

USKORO KREĆE KOMPLETNA OBNOVA OD TEMELJA DO KROVA DARUVARSKE GLAZBENE ŠKOLE BRUNE BJELINSKOG

Bjelovarsko-bilogorska županija u projektu je energetske obnove 11 škola na svom području, europskog projekta vrijednog 27 milijuna kuna. Nakon što su u nekim školama već potpisani ugovori za izvođenje radova, a nakon usklađivanja projekta i odobrenja od strane SAFU-a, početkom idućeg tjedna raspisuje se javni natječaj za izvođača radova za daruvarsku Glazbenu školu Brune Bjelinskog.

Vrijednost projekta obnove daruvarske Glazbene škole je 2.116.090,71 kuna, a radovi podrazumijevaju:

- Toplinska zaštita krova iznad grijanog prostora
- Toplinska zaštita vanjskog zida, odnosno postavljanje nove ovojnice
- Toplinska zaštita stropa prema negrijanom prostoru
- Zamjena vanjske stolarije
- Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja

Raspisani javni natječaj trajat će 20 dana i u skladu s tim otvaranje ponuda ponuđača očekuje se polovicom travnja, nakon čega će uslijediti potpis ugovora s izvođačem i sama obnova školske zgrade.

Završetkom radova u potpunosti će biti obnovljena daruvarska Glazbena škola, a učenici i nastavnici zbog kojih se cijeli projekt i radi imat će bolji standard i uvjete školovanja i rada u toj obrazovnoj ustanovi u gradu Daruvaru.

Realizacijom projekta u bitnom će se smanjiti i režijski troškovi i troškovi održavanja školske zgrade, pa će samim tim ostati više sredstava za ulaganje u opremanje škole i dogradnju nadstandarda za učenike i profesore Glazbene škole Brune Bjelinskog.

„Godinu i pola s veseljem iščekujemo radove i sada konačno krećemo.  Prije svega krov nam je u jednom zanimljivom stanju tako da zaista svaka kiša, svako nevrijeme gledamo u nebo. Inače, Glazbena škola djeluje kao osnovna, srednja , predškolski uzrast obrazovanja i odraslih. Imamo 31 zaposlenog od kojih je 26 nastavnika, a područni odjel u Grubišnom Polju s Osnovnom glazbenom školom je 4 programa koji egzistiraju i ukupan broj je otprilike oko 205 učenika s tim da tu naravno nisu uključeni polaznici obrazovanja odraslih, a igraonica broji oko 30-ak polaznika. Ono što je značajno da od 2003 godine kada egzistiramo kao samostalna ustanova, od tada do danas slavimo lagano 15. godišnjicu rada. Iza nas je puno velikih i lijepih rezultata i imamo zaista studente po cijelom svijetu i Europi, uspješnih studenata, uspješnih mladih karijera koji se razvijaju i mislim da je to jedan od dobrih razloga što ste prepoznali našu školu kojoj ćete pomoći“, naglasila je ravnateljica Glazbene škole Daruvar Vanda Cegledi.

„Koristim priliku da se još jednom zahvalim županu i Županiji na potpori našoj Glazbenoj školi. Čestitam ravnateljici na tim našim novim prostorima. Hvala još jednom“, rekao je gradonačelnik Damir Lneniček.

„Najavio bih kompletnu obnovu naše Glazbene škole Bruno Bjelinski. Kao što je naša ravnateljica rekla to je škola s jednom sjajnom tradicijom kroz povijest. Samostalna je od 2003. godine, međutim, to ne znači da do tada nije imala vrsne učenike i profesore i dapače sada ona ima svoje područne škole, ovdje se ide od vrtića, osnovne pa do srednje glazbene škole. Učenici imaju izvrsne rezultate, bili su državni prvaci i moramo ih pohvaliti da nastavljaju dalje karijeru glazbenu u Zagrebu, a i šire. Međutim, ovo je objekt rekli smo negdje iz sredine 19. stoljeća, u njega je ulagano, ali nikada na način da se temeljito obnovi nego popravcima, a ovako kompletno obnova u sebi sadržava kompletnu zaštitu krova, grijanog prostora, toplinsku zaštitu vanjskog zida, toplinsku zaštitu stropa, zamjenu vanjske stolarije, novi visokoučinkoviti sustav grijanja. U praksi će zapravo doći do obnove od temelja pa do krova, neće se razlikovati od novog objekta, to je naše iskustvo u takvim rekonstrukcijama, a to je novi standard za učenike, a i za profesore koji ovdje obavljaju nastavu. Moram reći da će to i omogućiti jednu ljepšu vizuru grada jer ovo je jedna povijesna zgrada, dakle, time će i sam grad biti uljepšan. Ono što je možda ipak najvažnije uz to se kriju i niži troškovi režijski, niži troškovi održavanja, niži troškovi grijanja, a to zapravo znači da se ta sredstva mogu usmjeriti na samu glazbenu školu. Ovoga trenutka ugovori su potpisani o financiranju. Mi smo dobili suglasnost od SAFU-a, na natječaj. Natječaj će bit objavljen ovaj tjedan i on će trajati 20ak dana. Nakon što prođe taj natječaj, onda ćemo izabrati izvođača i krenuti u radove. Naglasit ću da je taj projekt odobren u iznosu od 2,1 milijun kuna od čega dio mora platiti sama Bjelovarsko – bilogorska županija uz potporu grada Daruvara, ali isto tako da ukoliko bi natječaj bio iznad tog iznosa to će snositi sama Županija“, naglasio je župan Damir Bajs u Daruvaru.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a