• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2014.
Lipanj
17

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA DALO SUGLASNOST ZA JAVNO-PRIVATNI PROJEKT „BJELOVAR - ŠKOLE“

Bjelovarsko-bilogorska županija jedina je županija koja je skupno prijavila projekte javno-privatnog partnerstva za projekte u školstvu. Ovih dana, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH dalo je Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija suglasnost da se prijavljeni projekti, za potrebe analize mogućnosti realizacije primjenom ugovornog oblika javno-privatnog partnerstva, grupiraju u jedan JPP projekt „Bjelovar – škole“. Riječ je o dvanaest prijavljenih projekata, koji su svi prihvaćeni.

Projekt „Bjelovar-škole“ na konferenciji za medije predstavili su župan Damir Bajs  i voditelj projekata javno-privatnog partnerstva Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Krešimir Katanček. „Ulaganje i unaprjeđenje školstva kada je riječ o društvenom sektoru, moje je predizborno obećanje. Stoga smo odmah nakon preuzimanja mandata krenuli u pronalaženje rješenja da to obećanje i ispunimo. Našli smo ga u modelu javno-privatnog partnerstva, jer 55 posto potrebnih ulaganja, i za građenje i za održavanje u sljedećih 25 godina, snosit će Vlada RH, županija 35, a uključene jedinice lokalne samouprave 10 posto.“, rekao je župan Bajs na konferenciji za medije.

Bjelovarsko-bilogorska županija je prije deset mjeseci započela projekt javnoprivatnog partnerstva,  kojemu  je cilj da se u sve škole uvede jednosmjenski rad i postigne željeni pedagoški standard. Na prijedlog osnovnih i srednjih škola utvrđeni su objekti  koji bi mogli ući u projekt javno privatnog partnerstva. Rješeni su preduvjeti, počevši od pitanja vlasništva nad nekretninama do izrade projektnih zadataka i idejnih rješenja. Najviše je posla obavljeno u posljednja dva mjeseca, tako da je napor županije, škola i grada Bjelovara pohvalio voditelj JPP Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Krešimir Katanček. Naglasio je da je drugim županijama za takav posao trebalo i godinu dana. Uspjeh je tim veći, rekao je Katanček, što je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji riječ o dogradnji i rekonstrukciji u čak dvanaest škola. Bjelovarsko – bilogorska županija se tako u kratkom vremenu, unatoč brojnim problemima i ne svrstala među tri hrvatske županije koje u školstvo ulažu javno-privatnim partnerstvom.
Iznimku je napravilo i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa koje je prihvatilo sva idejna rješenja, ocijenivši ih usuglašenim sa svim potrebnim školskim standardima.  Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija dali su suglasnost za praćenje i provedbu projekta „Bjelovar – škole“. Na konferenciji je istaknuta dobra suradnja Županije i grada Bjelovara, jer u projektu i dvije osnovne škole kojima je grad Bjelovar osnivač, a u vrlo kratkom vremenu dogovoreno je zemljište za bjelovarsku Glazbenu školi „Vatroslav Lisinski“. Prema riječima župana Bajsa, riječ je o projektima od važnosti i za Bjelovar i za Županiju koji su uvršteni u Sporazum potpisan krajem prošle godine.
„Dobivanjem ove suglasnosti, tek krećemo u posao i ostvarivanje hodograma aktivnosti“, rekao je župan Bajs. Tako, prema riječima voditelja projekta Krešimira Katančeka, slijedi potpisivanje Sporazuma između svih sudionika u ovome projektu, resornog Ministarstva,  Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, Županije i jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalaze škole. Kroz tri mjeseca trebala bi biti gotova Studija izvedivosti koja će pokazati isplativost investicije i dati prikaz maksimalne godišnje naknade koju će potpisnici trebati izdvajati u sljedećih 25 godina.  Odobrenje projektu moraju dati županijski i gradski vijećnici, a nakon toga i Agencija, tako da se javno nadmetanje za privatnog partnera moglo raspisati krajem ove ili početkom sljedeće godine. 
Ukupna vrijednost projekta po predračunu je 160 milijuna kuna a u što nije uključeno investicijsko održavanje.
Prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu i Zakonu o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH dalo je suglasnost Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija da se prijavljeni projekti:
1.Gimnazija Bjelovar,
2. Gimnazija Daruvar,
3.Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar,
4. Zgrada četiri srednje škole u Bjelovaru,
5. Osnovna škola Rovišće – Područna škola Predavac,
6.  Osnovna škola Velika Pisanica,
7. Osnovna škola Čazma,
8. Osnovna škola Mirka Pereša Kapela,
9. Osnovna škola Dežanovac,
10. Osnovna škola Hercegovac,
11.III osnovna škola i
12. IV osnovna škola,
objedine u skupni projekt „Bjelovar – škole“ čiju će provedbu voditi.
 

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a