• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2011.
Srpanj
20

Odluka o proglašenju elementarne nepogode

Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97) i članka 57. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik broj 22/09) donosim dana 20.srpnja 2011. godine

 

O D L U K U

O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE

za područje gradova Čazme i Garešnice te općina Berek, Hercegovac, Ivanska, Končanica, Nova Rača, Veliki Grđevac i Velika Trnovitica

 

I

   Proglašavam elementarnu nepogodu za područje gradova Čazme i Garešnice te općina Berek, Hercegovac, Ivanska, Končanica, Nova Rača, Veliki Grđevac i Velika Trnovitica zbog
suše koje je zahvatilo navedena područja tijekom svibnja, lipnja i srpnja 2011.godine.

II

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97) obvezuju se općinska/gradska povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda da u roku od 8 (osam) dana od dana proglašenja elementarne nepogode izrade Izvješće – prvo priopćenje s procjenom štete te isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Također se obvezuju narečena povjerenstva da obave izvid štete na terenu, te izrade konačno Izvješće o nastaloj šteti za svoju općinu/grad, te u roku 50 (pedeset) dana od dana nastanka štete isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

III

Obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da u roku od 10 (deset) dana izradi zbirno izvješće – prvo priopćenje, te da u roku od 60 (šezdeset) dana izradi zbirno konačno Izvješće, te isto dostavi Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, te Državnom hidrometereološkom zavodu.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Županijskom glasniku“.

 


Ž U P A N

Miroslav Čačija mag.iur.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a