• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2012.
Travanj
23

Održana sjednica Stožera zaštite i spašavanja Bjelovarsko - bilogorske županije

Članovi Stožera zaštite i spašavanja Bjelovarsko-bilogorske županijama, na održanoj redovnoj sjednici, upoznati su s pripremnim i provedbenim aktivnostima za turističku sezonu u 2012. godini, Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u protupožarnoj sezoni 2012. godine, interventnom opskrbom vodom na području Bjelovarsko-bilogorske županije u sušnom razdoblju koje se očekuje ove godine, te Planom rada Stožera zaštite i spašavanja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje jedan je od nositelja mjera i aktivnosti za turističku sezonu koja se provodi prema Vladinom Programu. Za Bjelovarsko – bilogorsku županiju zadaće obavlja Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar, a odnosi se to na suradnju s jedinicama lokalne samouprave, ažuriranje operativnih planova za evakuaciju i zbrinjavanje stanovništva (turista) u slučaju većih nesreća ili katastrofa. Zatim, organiziraju se zajednički sastanci svih žurnih službi, civilnih udruga, i pravnih osoba koje se bave zaštitom i spašavanjem (turista), uz analizu njihove spremnosti, te se održavaju sastanci županijskih, gradskih i općinskih stožera zaštite i spašavanja, na kojima se predstavljaju operativni planovi za zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa. O tome su govorili pročelnik PUZS Bjelovar Marijan Radoš i predstavnica Turističke zajednice BBŽ Suzana Štargl.

Zapovjednik Vatrogasne zajednice BBŽ Željko Jambrek upoznao je članove da je izrađen Plan dislokacije vatrogasnih sredstava, vozila i ljudstva sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije na područje priobalje te da je dostavljen u službu za vatrogastvo DUZS i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Bjelovar. U skladu sa Programom aktivnosti za provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012.godini, Vatrogasna zajednica sastavila je popis 7 vozila za redovnu i  3 vozila za izvanrednu dislokaciju, kao i popis  122 osposobljena pripadnika DVD-a za gašenje šumskih požara (prijevoz helikopterom) kontinentalnog dijela RH. Za vatrogasnu tehniku predviđenu za korištenje u priobalju, Bjelovarsko – bilogorska županija izdvojit će još 30 tisuća kuna predviđenih ovogodišnjim proračunom.

Bjelovarsko-bilogorska županija mora što prije donijeti Plan zaštite od požara, no prema riječima zapovjednika Jambreka, to će biti moguće tek kada općinske planove donesu općine Berek, Nova Rača, Rovišće, Velika Pisanica i Zrinski Topolovac.

Jednoglasno je usvojen Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u protupožarnoj sezoni 2012. kao i Plan rada Stožera, a pročelnik POSZ Bjelovar Marjan Radoš zatražio je da komunalna poduzeća koja se bave distribucijom vode Područnoj upravi za zaštitu i spašavanje Bjelovar dostave Operativne planove za opskrbu vodom u sušnom periodu.
Dosadašnji metereološki  podaci i količina padalina, koja je najniža u proteklom razdoblju, najavljuju sušu koja  bi mogla biti razlog elementarne nepogode. 

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a