• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2014.
Srpanj
30

OTVORENJE NOVOIZGRAĐENOG DIJELA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U ŠANDROVCU

Nakon dvije godine od otvorenja Doma za starije i nemoćne osobe u Šandrovcu, otvoren je i novoizgrađeni dio Doma u kojem je uređena potkrovna etaža i dograđen lift sa stubištem.

U sklopu projekta "Za ljepši život osoba starije dobi“ - rekonstrukcija Doma za stare i nemoćne osobe „Šandrovac“ uređena je potkrovna etaža te dograđen lift sa stubištem, sufinanciran od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske te iz sredstava općinskog proračuna.
U Domu je trenutno četrdeset i tri korisnika, a uređenjem potkrovne etaže kapacitet Doma raste sa pedeset na pedeset i pet korisnika.
Župan Bajs istaknuo je na otvorenju kako je Općina Šandrovac nekoliko puta tražila da Dom uđe u kvotu sufinanciranja od strane države te da bi bilo i za očekivati da ga država sufinancira s obzirom da se radi o Javnoj ustanovi i velikoj potrebi za smještajem starih i nemoćnih osoba.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a